దుర్బోధలకు జవాబు

కొన్నిరోజుల క్రితం మేము అద్దంకి రంజీత్ ఓఫీర్ గారు తాను చెప్పిన ప్రవచనం, బోధ ఆధారంగా లేఖనాల ప్రకారం అబద్ధప్రవక్త ఔతున్నాడని రుజువు చేస్తూ ఒక వీడియోను చేసాము.
ఓఫీర్ గారు మాట్లాడిన మరొక మాట కూడా ఆయనను ఎలా అబద్ధ‌ప్రవక్తగా దుర్భోధకుడిగా రుజువు చేస్తుందో వివరించడానికే ఈ వ్యాసాన్ని రాశాము. వాక్యం పట్ల ఆసక్తికలిగిన విశ్వాసులందరూ దీనిని పరిశీలించి ఓఫీర్ గారు ఎవరో మీరే నిర్ణయించుకోవాలి.

పెంతెకోస్తువారు, కరిస్మాటిక్ వారు, సాధారణంగా చెప్పుకొంటే (జీసస్ ఓన్లీ గుంపు మినహా) పరిశుద్ధాత్మ దేవత్వాన్ని, త్రిత్వాన్ని నమ్ముతారు. అయితే పెంతెకొస్తు ఉద్యమం తండ్రి కుమారులను త్రోసిపుచ్చి పరిశుద్ధాత్మను హెచ్చిస్తుంది. క్రొత్త నిబంధన తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ అన్న క్రమాన్ని మార్చి పరిశుద్ధాత్మ, కుమారుడు, తండ్రిగా తికమక చేసారు. అయితే పరిశుద్ధాత్మ తనను గూర్చి కాక క్రీస్తును గూర్చి మాట్లాడవలసి వుంది. తండ్రి కుమారులు ఆయన్ని ఈ లోకములోనికి పంపించారు. కుమారుణ్ణి లోకానికి వెల్లడిచేసి మహిమపరచే బాధ్యత ఆయనకు అప్పగింపబడ్డది (యోహాను 16:13-15).

హితబోధ నెట్వర్క్ వారి పరిచర్యలో భాగంగా బ్రదర్ బిబు ఈ మధ్యకాలంలో  బైబిల్ మిషన్ దేవదాసు అయ్యగారి బోధలలోని వాక్యవిరుద్ధమైన సంగతులను తన పుస్తకం మరియు వీడియోల ద్వారా బహిర్గతం చేసినప్పుడు ఆ సంస్థకు చెందిన కొందరు అనుచరులు విషయమంతా వదిలేసి‌, దేవదాసు అయ్యగారు చెప్పినవి ఏవిధంగా వాక్యానుసారమో రుజువు చెయ్యకుండా, కనీసం వారు బహిరంగంగా నిరూపించుకోగలిగే సవాలును కూడా స్వీకరించకుండా కొన్ని అనవసరపు విమర్శలు చెయ్యడం ప్రారంభించారు.

బైబిలో దేవుడు ప్రత్యక్షపరచిన బోధకు భిన్నంగా ఎవరు బోధించినా అది దేవుని కార్యం కాదని, అది మానవ పొరపాటు లేదా సాతాను దుర్బోధ అయ్యుండాలని వేరే చెప్పాల్సిన పని లేదు. కాబట్టి, ప్రతి బోధకుని మాటలను మనం వాక్యపు వెలుగులో పరిశీలించాలి. అది బైబిలుకు భిన్న బోధ అని తేలితే దానిని తిరస్కరించి ఖండించాలి. ఇందుకు దేవదాసు అయ్యగారు కూడా మినహాయింపు కాదు. ప్రస్తుత పరిశీలనకు నన్ను ప్రేరేపించింది దేవుని వాక్యం పట్ల కనపరచాల్సిన విశ్వాస్యత మాత్రమే తప్ప, ఇందులో ఎలాంటి వ్యక్తిగత ద్వేషానికి, దూషణకు తావులేదని గమనించాలి.

ఈనాడు చాలామంది తప్పును బహిర్గతం చేయటం మరియు పేర్లను బయటపెట్టటాన్ని సరికాదు అనుకుంటారు. స్వేచ్ఛావాదులు ఎప్పటికీ అలాగే నమ్మేవారు కాని, ఈ మధ్యకాలంలో బైబిల్‌కి కట్టుబడివున్నామని ...

అపవాది ఆరంభికుడు కాదు గాని అనుకరించేవాడు. దేవునికి యేసుక్రీస్తు ఏకైకకుమారునిగా ఉన్నట్లే అపవాదికి కూడ ''పాపపురుషుడనే నాశనపుత్రుడు ఉన్నాడు'' (2థెస్స. 2:3).

"మరియు దాని ప్రవక్తలు వ్యర్థమైన దర్శనములు కనుచు, యెహోవా ఏమియు సెలవియ్యనప్పుడు - ప్రభువైన యెహోవా యీలాగు సెలవిచ్చు చున్నాడని చెప్పుచు, వట్టిసోదెగాండ్రయి జనులు కట్టిన మంటిగోడకు గచ్చుపూత పూయువారై యున్నారు" - యెహెజ్కేలు 22:28.

 

Institute of Bible Technology వ్యవస్థాపకులైన డాక్టర్ బొంకూరి జాన్ గారు, యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడే తప్ప దేవుడు కాడని, దేవునితో సమానుడు కాడని తీర్మానిస్తూ, తాను సొంతంగా పోగుచేసుకుని కల్పించుకున్న చౌకబారు వ్యాఖ్యానాలకు లేఖనాలను తగిలించుకుని, ఎంతో శ్రమించి పరిశోధించి రాసిన ‘యేసుక్రీస్తు ఎవరు’ అనే 8 పేజీలు కలిగిన కరపత్రాన్ని లేఖనాధారాలతో తూర్పారబడుతూ, సంస్కారవంతంగా ఖండిస్తూ ఈ వ్యాసాన్ని రాస్తున్నాము.

Institute of Bible Technology (I.B.T) వ్యవస్థాపకులైన డా|| బొంకూరి జాన్ గారు గతంలో వ్రాసిన 'యేసు ఎవరు?' అనే కరపత్రమును విమర్శిస్తూ www.hithabodha.com లో మేము ఒక వ్యాసమును ప్రచురించాము.

పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు?

గమనిక: ఈ రచన బి.జాన్ గారి ప్రసంగం ఎంత వరకు సత్యము అని పరిశీలించడానికి మాత్రమే ఉద్దేశించినది. ఇది పరిశుద్ధాత్ముని గూర్చిన పూర్తి వివరణ ఇచ్చే రచన కాదు. కొందరు IBT సహోదరులు ఇలా జాన్ గారి దురోధలను బహిర్గతం చేయడం, వ్యక్తిగత విమర్శ అంటున్నారు. డా|| జాన్ గారి దగ్గరికి వచ్చే సహోదరులు జాన్ గారి బోధలను ఏమాత్రం పరిశీలించకుండానే అంగీకరించి వాటినే ఇతరులకు బోధిస్తున్నారు.

 

‘జయశాలి' అని స్వయం బిరుదు పెట్టుకున్న శ్రీ పి.డి.సుందరరావుగారు, గర్జించు సింహమువలె ఎవరిని మ్రింగుదునా అనే ధోరణిలో పుస్తకాల వెంబడి పుస్తకాలను, ప్రసంగాల వెంబడి ప్రసంగాలను ప్రచురిస్తున్నారు.

Church of Christ వారి దుర్భోధలు ః

జన్మపాపం ‌లేదా? యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదా? సంఘానికి క్రీస్తు సంఘమనే పేరే పెట్టాలా? ఆరాధనలో వాయిద్యాలు వాయించకూడదా?

యేసుక్రీస్తు తండ్రి చేత ముందుగా సృష్టించబడ్డాడా?(counter to PD sundarao and batch)

సామెతలు 8 లో మాట్లాడుతుంది యేసుక్రీస్తేనా? ఆదిసంభూతుడంటే ముందుగా సృష్టించబడినవాడా? నేడు నిన్నుకంటినంటే అర్థం ఏమిటి?

బైబిల్ ముందుగా హెచ్చరించినట్లుగానే ఈ అంత్యకాలంలో అనేకమంది అబద్ద ప్రవక్తలు వచ్చి కోట్లమంది క్రైస్తవుల్ని తప్పుమార్గంలోనికి నడిపిస్తున్నారు. ఇలా మోసగించిన అబద్ద ప్రవక్తల్లో 'విలియం మారియన్ బ్రెన్‌హాం' అతి ముఖ్యుడు. ఇతడు 1909 సం||లో కెంటక్కి (అమెరికా) అనే ప్రాంతంలో జన్మించాడు. 1943లో విలియం హీలింగ్ మినిస్ట్రీని ఇతడు ప్రారంభించాడు. కొద్ది కాలంలోనే విస్తారమైన పేరుప్రఖ్యాతలు సంపాదించాడు. అనేక దేశాలు తిరిగాడు. ఒకప్రక్క క్రైస్తవ్యంలో ఉన్న తప్పుడుబోధల్ని ఖండిస్తూ మరోప్రక్క మరింత తప్పుడు బోధలు చేస్తూ పాపులర్ అయ్యాడు. ఆదిమ సంఘానికి పౌలు ఎలాగో ఈ చివరి సంఘానికి తాను అలాంటివాడు అనీ, తనని ప్రవక్తగా అంగీకరించకుంటే రక్షణ దొరకదు అనీ, బైబిల్ లో అతని గురించి ముందుగానే ప్రవచింపబడింది అని చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. 

సాంప్రదాయక క్రైస్తవ్యం, యెహోవాసాక్షులు, మార్మోన్లు

ఇది ఎవరినీ తప్పు పట్టడానికి చేసిన రచన కాదు. ఎవరు దేవుని బిడ్డలు ఎవరు కాదు అని తీర్పు తీర్చడానికి ఉద్దేశించినది అంతకంటే కాదు. ఆ మాటకొస్తే, దేవుని బిడ్డలు కానివారికి ఈ అంశంతో సంబంధమే లేదు.

అనేక సంఘాలలో డిసెంబర్ 31న లేదా జనవరి 1వ తారీఖున బైబిల్లో ఉన్న వాగ్దానాలను చిన్నచిన్న చీటీలలో రాసి పంచిపెట్టడం, ఎవరికి ఏ వాగ్దానం వస్తే అది ఆ సంవత్సరం కోసం ప్రభువు ఇచ్చిన వాగ్దానంగా పరిగణించటం ఒక అలవాటు. దేవుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతాడు కాబట్టి, నా పరిస్థితిని ఎరిగిన దేవుడు దానికి తగిన వాగ్దానాన్ని నాకు అనుగ్రహిస్తాడనే విశ్వాసం ఈ అలవాటుకు ఆయువుపట్టు. ఎంతో ఆదరణనిచ్చే ఈ పరిచర్యను కూడా విమర్శిస్తారా? అది తప్పు, ఇది తప్పు అనటంకంటే మీకింకో పనే లేదా అనే ఆక్షేపణలకు, తిరస్కారానికి సిద్ధపడి, వాక్య అధికారంతో ఈ వాగ్దానాల లాటరీ పద్ధతిని ఖండిస్తున్నాను. ఇది సంఘాన్ని మూఢభక్తి వైపుకు నడిపించటం మాత్రమే కాకుండా, దేవుని వాక్యం చదవాల్సిన విధానాన్ని కూడా ప్రమాదంలోకి నెట్టే తప్పుడు అలవాటు. ఇందులో ఉన్న పొరపాటు ఏమిటో ఈ క్రింది విషయాలను నాతో కలసి విశ్లేషిస్తే మీకే అర్థమౌతుంది. ప్రార్థనాపూర్వకంగా పరిశీలించగలరని మనవి.

 


అబ్రహాము దేవుడు ఎవరు? యెహోవా లేక అల్లాహ్?

బైబిల్ లో ఉన్న యెహోవా, ఖురాన్ లో ఉన్న అల్లాహ్… ఇద్దరూ ఒక్కరేనా లేక వేరు వేరా? యెహోవా - అల్లాహ్, ఇద్దరూ ఒక్కరే అని ముస్లింలు చాలా బలంగా విశ్వసిస్తారు. ఎందుకంటే, బైబిల్ ప్రకారం అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు ల దేవుడి పేరు యెహోవా. అలాగే ఖురాన్ ప్రకారం అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు ల దేవుడి పేరు అల్లాహ్. అందువలన ముస్లింలకు వేరే మార్గం లేదు. అల్లాహ్, యెహోవా ఇద్దరూ ఒక్కరే అని వారు మనల్ని నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తారు. దీనికి సంబంధించి మూడు భిన్న వాదనలను ఈ రోజు మనం పరిశీలించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ముందుగా, ప్రముఖ ముస్లిం మత ప్రచారకుడు డాక్టర్ షబ్బీర్ అలీ గారి వాదన ఏమిటో చూద్దాం.

 

ఉపదేశకునిగాను బోధకునిగాను ఉండే వ్యక్తి దేవుని యెదుట యోగ్యునిగాను, సిగ్గుపడనక్కరలేని పనివానిగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను (2 తిమోతి2:15), మరియు హితబోధ విషయమై హెచ్చరించుటకును,...

అన్యమత గ్రంథాల్లో దేవుని వాక్యముండుట సాధ్యమా? తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎవరు? బైబిల్ లో మాత్రమే దేవుని వాక్యముంటే దేవుడు పక్షపాతి ఔతాడా? క్రైస్తవ సంఘాల్లో చొరబడిన అపవాది బోధకు లేఖానానుసారమైన ఖండన.

ఏథెన్సులో పౌలు చేసిన బోధ, అన్యమత గ్రంథాలలో దేవుని వాక్యముందనడానికి ఆధారమా? తెలియబడని దేవునికి కట్టిన బలిపీఠం ఎవరికి కట్టబడింది? మీ కవీశ్వరులని పౌలు ఎవర్ని సంబోధించాడు?

విశ్వాసుల ఐక్యతకు సాధనమైన బల్లారాధన, వారి మధ్య విభేదానికి హేతువు కావడం ఎంతో విచారకరం. కొందరు ఆ బల్లలోని పదార్థాలు అక్షరాలా యేసు శరీర రక్తాలుగా మారతాయని భావిస్తున్నారు.

'యాజకుడు' అంటే యాజకత్వము చేసేవాడు అని అర్థము. యాజకుడు చేసే పనిని అంటే అతడు చేయాల్సిన విధిని 'యాజక ధర్మము' అని అంటారు.

| ప్రపంచములో ఎక్కువ మంది ప్రజలు క్రైస్తవులు. అయినా క్రిస్టియానిటీ ఇండియాలో మాత్రమే ఉన్న నిమ్న (మాల, మాదిగ) కులాల వారిది అనే అపోహ మన దేశ ప్రజలలో ప్రబలంగా ఉంది. ఇది నిజమా?

మానవజీవిత పరమార్థమును గుర్తుచేస్తూ, ప్రగతిపథంలో నడిపించుటకై రూపొందించబడినవి ఆచారములు. మంచిపద్దతులతో మిళితమైయున్న ఆ ఆచారములను ఆచరణలో పెడుతూ భావితరాలవారికి అందించడమే వాటిని పాటించుటలోని ముఖ్యోద్దేశం.

అంత్య దినాలలో నేనే క్రీస్తునని చెప్పుకునే అనేకమంది అబద్ధ క్రీస్తులు వస్తారని బైబిల్ హెచ్చరించింది .
యేసు వారితో ఇట్లనెను. ఎవడును మిమ్మును మోసపరచకుండ చూచుకొనుడి.అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోస పరచెదరు. (మత్తయి 24:4-5).

క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే మనం అప్రమత్థంగా ఉండాలి. మోసగించబడకుండా మనం ఎంతో జాగ్రత్త వహించాలి. నిజమైన క్రీస్తును మాత్రమే నమ్మి, ప్రేమించి, వెంబడించటానికి మనం పిలువబడ్డాము.

ఈ మధ్య కాలంలో నిత్యజీవానికి సంబంధించిన సువార్తను, 'చచ్చిపోయి పరలోకం పోతే చాలు' అనుకునే సువార్తగా హేళన చేసే కొందరు కుహానా సువార్తికులు బయలుదేరారు. ప్రవీణ్ పగడలగారు దినికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు

ఏదైనా ఒక భావజాలాన్ని విమర్శించాలంటే, దానిని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వివరిస్తూ విమర్శించాలన్నది వాదనలపై కనీస అవగాహన ఉన్నవారికి తెలిసిన విషయమే; ఈ విషయంలో సోదరులు ప్రవీణ్ పగడాలగారు పక్కదారి పట్టి వాక్యపునాది అనే తన వెబ్ సైట్ లో వక్రీకరణ పునాది వేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

వాక్యపునాదా, వక్రపునాదా అనే ఈ సిరీస్ యొక్క 3వ భాగంలో, ప్రవీణ్ పగడాలగారి వక్రీకరణబోధను, విషం నిండిన ఆలోచనలను సంఘం ముందు మరోసారి బయటపెట్టాల్సి వచ్చినందుకు చింతిస్తున్నాం.

కాల్వినిజాన్ని దుర్బోధగా చిత్రీకరించి, అందరిచేత దాన్ని ఛీకొట్టించటానికి పగడాలగారు వాక్యాన్ని ఎన్ని విధాలుగా వక్రీకరిస్తున్నారో పాఠకులకు గత మూడు భాగాలలో నిరూపించాం. ఈ క్రమంలోనే కాల్వినిజం దేవునిని పాపానికి కర్తగా చేసే బోధ అని అందరినీ నమ్మించే ప్రయత్నమే ఇతని ఎత్తుగడలలో అత్యంత హాస్యాస్పదమైన ప్రయోగమని చెప్పుకోవచ్చు. కాల్వినిస్టుల వాక్యపరిణతిని ఎదిరించే సత్తా తన వక్ర వ్యాఖ్యానాలకు లేవని తెలుసు కాబోలు, అందుకే పేరెన్నికగల  కాల్వినిస్టుల మాటలకయినా కొంత రంగు పులమగలిగితే, అదైనా, కనీసం కొందరి దృష్టినైనా మరల్చదా అని ఈ స్కెచ్ వేసినట్టున్నారు.

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.