దుర్బోధలకు జవాబు

నా గత ఆర్టికల్ లో అన్యమతగ్రంథాలలోనూ దేవునివాక్కు ఉన్నదని,వాటిని ఎత్తిచూపుతూ క్రీస్తును గురించి ప్రకటించవచ్చని బోధించే అబద్ధప్రవక్తలు,అపవాది అనుచరులు తమ వాదననను నిరూపించుకోవటానికి బైబిల్ గ్రంథమునుండి ప్రాముఖ్యముగా వక్రీకరించే ఏథెన్సు పట్టణంలో పౌలుగారు చేసిన బోధను గురించి వివరించి ఆ అబద్ధప్రవక్తలు,అపవాది అనుచరులు చేసేదానికీ,ఏథెన్సులో పౌలు గారు చేసినదానికీ అసలు పొంతనే లేదని తెలియచేశాను.

"అపోస్తలుడైన పౌలుగారు అన్యమతగ్రంథాలలో దేవుడు తనను గురించిన సాక్ష్యమును రాయించాడనీ,వాటినుంచి కూడా మనం క్రీస్తును ప్రకటించవచ్చని బోధించాడా,ఆ పద్దతులను అనుసరించాడా?"

సాంప్రదాయక క్రైస్తవ్యం, యెహోవాసాక్షులు, మార్మోన్లు

ఉపదేశకునిగాను బోధకునిగాను ఉండే వ్యక్తి దేవుని యెదుట యోగ్యునిగాను, సిగ్గుపడనక్కరలేని పనివానిగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను (2 తిమోతి2:15), మరియు హితబోధ విషయమై హెచ్చరించుటకును,...

‘జయశాలి' అని స్వయం బిరుదు పెట్టుకున్న శ్రీ పి.డి.సుందరరావుగారు, గర్జించు సింహమువలె ఎవరిని మ్రింగుదునా అనే ధోరణిలో పుస్తకాల వెంబడి పుస్తకాలను, ప్రసంగాల వెంబడి ప్రసంగాలను ప్రచురిస్తున్నారు.

మానవజీవిత పరమార్థమును గుర్తుచేస్తూ, ప్రగతిపథంలో నడిపించుటకై రూపొందించబడినవి ఆచారములు. మంచిపద్దతులతో మిళితమైయున్న ఆ ఆచారములను ఆచరణలో పెడుతూ భావితరాలవారికి అందించడమే వాటిని పాటించుటలోని ముఖ్యోద్దేశం.

అపవాది ఆరంభికుడు కాదు గాని అనుకరించేవాడు. దేవునికి యేసుక్రీస్తు ఏకైకకుమారునిగా ఉన్నట్లే అపవాదికి కూడ ''పాపపురుషుడనే నాశనపుత్రుడు ఉన్నాడు'' (2థెస్స. 2:3).

| ప్రపంచములో ఎక్కువ మంది ప్రజలు క్రైస్తవులు. అయినా క్రిస్టియానిటీ ఇండియాలో మాత్రమే ఉన్న నిమ్న (మాల, మాదిగ) కులాల వారిది అనే అపోహ మన దేశ ప్రజలలో ప్రబలంగా ఉంది. ఇది నిజమా?

కొందరు IBT సహోదరులు ఇలా జాన్ గారి దుర్బోధలను బహిర్గతం చేయడం, వ్యక్తిగత విమర్శ అంటున్నారు. డా|| జాన్ గారి దగ్గరికి వచ్చే సహోదరులు జాన్ గారి బోధలను ఏమాత్రం పరిశీలించకుండానే ...

విశ్వాసుల ఐక్యతకు సాధనమైన బల్లారాధన, వారి మధ్య విభేదానికి హేతువు కావడం ఎంతో విచారకరం. కొందరు ఆ బల్లలోని పదార్థాలు అక్షరాలా యేసు శరీర రకాలుగా మారతాయని భావిస్తున్నారు.

క్రైస్తవలోకం మొదటి శతాబ్దము నుండి ఎన్నో తప్పుడుబోధలను ఎదుర్కొని ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించి దేవుని సువార్త మరియు ఆయన బోధను కాపాడుకుంటూ వస్తున్నా, అపోస్తలుల కాలము నుండే సాతానువశులైన తప్పుడు బోధకులు ఎంతోమంది సత్యబోధను వంచించే ప్రయత్నం చేయడం మానలేదు.

'యాజకుడు' అంటే యాజకత్వము చేసేవాడు అని అర్థము. యాజకుడు చేసే పనిని అంటే అతడు చేయాల్సిన విధిని 'యాజక ధర్మము' అని అంటారు.

ఈనాడు చాలామంది తప్పును బహిర్గతం చేయటం మరియు పేర్లను బయటపెట్టటాన్ని సరికాదు అనుకుంటారు. స్వేచ్ఛావాదులు ఎప్పటికీ అలాగే నమ్మేవారు కాని, ఈ మధ్యకాలంలో బైబిల్‌కి కట్టుబడివున్నామని ...

సర్వోన్నతమైన నాణ్యతాప్రమాణాలు కలిగిన దేవోక్తులను, క్రైస్తవుల స్వచ్ఛమైన విశ్వాసమును అడ్డగించు లోపభూయిష్టమైన సిద్ధాంతాలు పౌలు కాలంలో పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చాయి.

Institute of Bible Technology (I.B.T) వ్యవస్థాపకులైన డా|| బొంకూరి జాన్ గారు గతంలో వ్రాసిన 'యేసు ఎవరు?' అనే కరపత్రమును విమర్శిస్తూ www.hithabodha.com లో మేము ఒక వ్యాసమును ప్రచురించాము.

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల కొరకు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.