క్రైస్తవ్యం మరియు చట్టం

కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీకి మైనార్టీలు, ప్రాథమిక హక్కులు, తదితర అంశాలపై సలహాలు ఇచ్చిన అడ్వయిజరీ కమిటీ చైర్మన్ గా, ఏ మతాన్నయినా నమ్మి, ఆచరించి, అభివృద్ధి చేసే స్వేచ్ఛను ప్రాథమిక హక్కుగా మన భారతీయ రాజ్యాంగ డ్రాఫ్టులో ప్రతిపాదించి, తీర్మానం జరిగే క్రమములో “అభివృద్ధి అనేది” క్రైస్తవ సమాజం కొరకు మాత్రమే తల పెట్టినదని ఎత్తిచూపించబడినప్పటికీ దానిని ఆమోదింపజేసిన సర్దార్ వల్లభాయి పటేల్ గారికి అంకితం.

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.