దుర్బోధలకు జవాబు

కయీనుకు క్రొత్త సంబంధం, శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆగం ఆగం

పరలోక తండ్రి లాగే పరలోక తల్లి కూడా ఉందా ? by Brother RAVINDAR

గంగలో పోయి మునుగుదాం చలో చలో....ఇదే ఓంపీరిజం

వావి వరుసలు లేని యేసు?! ఓం పీరిజం లో ఇంకెన్ని మర్మాలో

ఓ (మ్)...ఫీరాయనమః.. భూమండల నడి బొడ్డులో మహా సూర్యుని జననం?

ఓం పీరీజం సంచలన సువార్త - అర్ధనారీశ్వరుడు యేసే! ?

అక్కడా ఇక్కడా అంతా అన్నమే ఒఫీరిజం లో ఇదీ సత్యమే

పౌలోపీరీజం & బైబిల్ అశ్లీలం

షాలేము రాజు వారి తప్పులు తెచ్చిన తిప్పలు !

దేవుడా! దరిద్రం..ఒంపీరయలిజమా మజాకా?

ఏలాన్ - ఏ - జంగ్ - కుబూల్ హై పీర్ల పండగ శురు Ranjith Ophir కు Bibu counter

వేదాల లో సారమింతే నయ్యా...ఓ హో పీరయ్య..Ophir Exposed

భవిష్యపురాణంలో యేసు ప్రస్తావన! శాలి వాహనుడు యేసు... అంతా భ్రమ

Edward Williams Kuntam prophesies attack on YS Jagan in 10 months

తాడు బొంగరం తోకా తొండం వేదాల లో ఇంతే సారం OPHIR EXPOSED

"అద్దంకి రంజీత్ ఓఫిర్" గారు వేదాలను క్రీస్తు రాయించాడనే దుర్భోధకు వాక్యానుసారమైన సమాధానమే ఈ వీడియో

ఓఫిరిజం సువార్త కు అడ్డం OPHIR VS CHRIST

బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ పరిచర్య వాక్యానుసారమా? Brother Bibu in TV1 Debate | Hithabodha | హితబోధ

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.