ఇతర అంశాలు

ఈ విషయాన్ని అర్ధం చేసుకోవడానికి దేవుని గుణలక్షణాలను మనం పరిశీలించాలి. దీని కోసం నేను ఈ అంశాన్ని వివిధ భాగాలుగా విభజించాను. క్షుణ్ణంగా చదవడానికి ప్రయత్నించండి.

మోషే ధర్మశాస్త్రంలోని నైతిక ఆజ్ఞలు అంతకుముందున్న ప్రజలకు దేవుడు బోధించకపోతే ఆయన చాలాసందర్భాలలో అన్యాయంగా తీర్పు తీర్చినవాడౌతాడు. అది‌ ఎలాగో ఈ వ్యాసం చదివి తెలుసుకోండి.

Samaritan Pentateuch అంటే ఏమిటి? అది మనకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది? - History/Origin | Character | Usefulness

ఇశ్రాయేలీయులు, ఐగుప్తులో ఎంతకాలం బానిసలుగా నివసించారు? 430/400/215?
అబ్రాహాము సంతానం‌ నాలగవ తరం కానానును స్వాధీనం చేసుకుందా? బైబిల్ గ్రంథంలో 'వైరుధ్యంలా' అనిపించే  సందర్భానికి సంపూర్ణ వివరణ.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా(COVID-19) విజృంభించి నాశనాన్ని సృష్టిస్తున్న సమయంలో,  కొన్ని మతాలవారు ఈ వైరస్ పరిష్కారం గురించి తమ మతగ్రంథాలలో ముందే వ్రాయబడి ఉందని చెపుతూ కొన్ని మూఢనమ్మకాలనూ, అబద్ధప్రచారాలనూ వ్యాప్తిచేయడం ప్రారంభించారు. హిందువులైతే ఆవు మూత్రం, పేడ కరోనాకు విరుగుడంటూ విస్తృతస్థాయిలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రచారాలలో దేవునివాక్యం పైన అవగాహన లేని క్రైస్తవులు కూడా తక్కువేమీ కాదు‌.

 

                                                                                         

క్రైస్తవ సమాజానికి ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకాలలో ఒకటైన యెరూషలేము యాత్ర పథకాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలి. ఎందుకనగా యెరూషలేము యాత్ర వాక్యానుసారమైనది కాదు. యెరూషలేము పుణ్యక్షేత్రము కాదు. పుణ్యక్షేత్రము అనగా ఫలానా స్థలంలో మనకు పుణ్యం అనగా మోక్షం లేక రక్షణ (స్వర్గం) వస్తుందని ఒక నమ్మకం లేక విశ్వాసం.

 

నేటి క్రైస్తవ్యంలో జరుగుచున్న సంఘటనలు గమనిస్తే హృదయం ఆవేదన చెందుతుంది. మొదటి శతాబ్దపు కాలంనాటి క్రైస్తవ్యంతో పోలిస్తే నేటి క్రైస్తవ్యం అసలు క్రైస్తవ్యమే కాదనిపిస్తుంది. యేసు క్రీస్తు చెప్పిన భోదలు, చేసిన పరిచర్య, అపొస్తలులు అనుసరించిన పద్ధతులు, వారు వేసిన పునాది, దాన్ని అనుసరించిన తరువాతి కాలపు అపొస్తలుల క్రైస్తవ్యం, పరిచర్య పద్దతలు నేటి పరిచర్యతో అసలు పొంతనే లేదనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా సంఘ పెద్దలు, దైవజనులు పూర్తిగా వ్యాకానికి భిన్నంగా లోకరీతిగా నడుచుకుంటున్నారు....

 

వరకట్నం ఒక సామాజిక దురాచారమని మనలో అనేకమంది ఊరికే పైపైకి ఖండిస్తున్నారు. కాని ఈ ప్రాచీన భారతదేశపు ఆచారం నేటితరములో కూడా అనేక కుటుంబాలను సర్వనాశనం చేస్తూనే ఉన్నది.

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.