రక్షణ
ఇది జోనాథన్  ఎడ్వర్డ్స్ గారు 1741,జులై 8న మసాచూసెట్స్లో చేసిన అద్భుతమైన  ప్రసంగం
 
ద్వితియోపదేశకాండం 32:35 'వారి కాలు జారు కాలమున..'

అవిశ్వాసులైన, దుర్మార్గులైన  ఇశ్రాయేలీయుల మీద దేవుని ఉగ్రత వస్తుందని ఈ వచనములో హెచ్చరించబడింది, దేవుని నిబంధనప్రజలుగా దేవుని కృపామాధ్యమాలన్నీ కలిగి జీవిస్తూ  దేవుడు వారికి చేసిన ఆశ్చర్యకార్యాలెన్నో చూసినప్పటికీ వీరు "ఆలోచన లేని జనముగా" ( ద్వితియోపదేశకాండం 32:28వ వచనం) , వివేచన లేని ప్రజగా ఉన్నారు.
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో, జగత్తుపునాది వేయబడకముందే దేవునిచేత నిర్ణయించబడిన విశ్వాసులందరికీ మా వందనములు. కొన్నిరోజుల క్రితం మేము "విశ్వాసుల రక్షణలో దేవుని ముందు నిర్ణయం" అనే వ్యాసం ద్వారా, యేసుక్రీస్తు చేసిన బలియాగం దేవుని చేత నిర్ణయించబడిన అందరి విషయంలోనూ విజయవంతం అవుతుందనీ, ఆయన నిర్ణయానుసారంగా రక్షణపొందిన వారెవరూ  తమ రక్షణను కోల్పోడం సాధ్యం కాదనీ, దేవుడు మానవుని వలే ఏ విషయంలోనూ తన ఆలోచనను, చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోలేక విఫలం కాడని వివరించడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో యేసుక్రీస్తు బలియాగం మానవవులందరికోసమూ అనేట్లుగా కనిపించే వచనాలకు కూడా మేము వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. మీలో ఎవరైనా ఇప్పటివరకూ ఆ వ్యాసం చదవకపోతే కనుక, క్రింద ఇవ్వబడిన లింక్ ద్వారా ముందుగా అది చదవండి. అప్పుడే ఈ భాగంలో మేమేం చెపుతున్నామో అర్ధమవుతుంది.
ప్రస్తుత క్రైస్తవ సంఘాలలో చాలామందికి రక్షణలో దేవుని సంకల్పానుసారమైన నిర్ణయం గురించి తెలియకపోవడం వల్ల సువార్త ప్రకటనలో చాలామంది తప్పుడు అభిప్రాయాలు కలిగుంటున్నారు.
అంతమాత్రమే కాకుండా దేవుని సార్వభౌమత్వం,తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకునే‌ సామర్థ్యం గురించి క్రైస్తవులైనవారందరూ తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి.
 

యేసుక్రీస్తు ప్రభువును విశ్వసించినవారందరూ రక్షణలో ఉన్నారా? ఈ ప్రశ్న వివాదాస్పదమైనదని నాకు తెలుసు. ఐనా ఇది అనేకుల రక్షణకు సంబంధించిన ప్రశ్న కాబట్టి అడుగుతున్నాను.

ఏ బేధము లేకుండా అందరూ పాపము చేస్తున్నారన్నది వాస్తవమైతే, పాపము ఓ అలవాటు కాదు, స్వభావమే అని వేరే చెప్పనవసరం లేదు.

రక్షణను వివిధ కోణములనుండి వీక్షించవచ్చు, విభిన్న అంశములుగా విభజించి యోచించవచ్చు. ఐతే మనం ఏ కోణము నుండి చూసినా, "రక్షణ యెహెూవాదే” అని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి.

ఇది దైవభక్తికి సంబంధించిన అతిముఖ్యమైన ప్రశ్న. ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కాని అతడు దేవుని రాజ్యాన్ని చూడలేడని యేసు ప్రభువు ఖండితంగా చెప్పాడు

ఒక వ్యక్తి రక్షణలో దేవునితో పాటు ఆ వ్యక్తికి కూడా భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. రక్షణలో మానవుని పాత్ర యొక్క ఆవశ్యకతను అత్యాసక్తిగల కాల్వినిస్టులు తిరస్కరిస్తే, దేవునిక్రియ యొక్క నిజస్వభావాన్ని ఆర్మీనియన్లు తిరస్కరిస్తారు.

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.