సువార్త

రమేష్ అనే ఒక  వ్యక్తి తనకు కలిగిన శ్రమలను, కష్టాలను బట్టి తనకు తెలిసిన అన్ని దేవుళ్ళకు మ్రొక్కిన తర్వాత కూడా అవి తొలగకపోవడంతో ఎంతో నిరాశతో, దుఃఖంతో తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవాటానికి వెళ్తున్న సమయంలో తన స్నేహితుడు సురేష్ దారిలో కలుస్తాడు. వారిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ గమనించండి -

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.