విమర్శలకు జవాబు

బైబిల్ గ్రంథం చదవడానికీ, గ్రహించడానికీ తేలికైనదని తనకు తానుగా ఎన్నడూ చెప్పుకోలేదు. బైబిల్ గ్రంథం దేవునిచేత ప్రేరేపించబడినది గనుక దాని సందేశం పవిత్రమైనది, గంభీరమైనది మరియు లోతైన జ్ఞానమును బయలుపరచేదిగా ఉంటుంది.

గత నాలుగు రోజులుగా (9-11-2011నుండి) ఆంధ్రజ్యోతిపత్రికలో క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా వస్తున్న కథనాలను చదివితే మత మార్పిడి అన్న విషయాన్ని సమాలోచించడం కన్నా క్రైస్తవ్యం పైన దాడే ఎక్కువగా కనిపించింది.

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల కొరకు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.