నిజ క్రైస్తవ్య జీవితం
రచయిత: కె విద్యా సాగర్

నిన్న సోషల్ నెట్వర్క్ లో ఒక వీడియో చూసాను; అందులో తనకున్న వాక్చాతుర్యంతో తెలుగు క్రైస్తవులు అనేకులను తన వెంట తిప్పుకున్న ఒక బోధకుడు మాట్లాడుతూ, సినిమా అనగానే చెడ్డది అనే దురభిప్రాయం క్రైస్తవులు విడిచిపెట్టి అందులో ఉన్న మంచిని తీసుకోవడానికి చూసినా తప్పులేదు అన్నట్టుగా ప్రతిపాదించాడు. విచిత్రం ఏమిటంటే, ఇదే బోధకుడు కొన్నేళ్ళ క్రితం, తన మాజీ గురువుగారి కొడుకు బైబిల్ కాలేజీలో వారానికి ఒక మూవీ వేసి పిల్లలకి చూపిస్తున్నాడని ఒక మీటింగ్ లో వాపోయినట్టు గుర్తు; ఆ రెండు నాలుకల ధోరణి గురించే ఇతని గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది. ప్రస్తుత సినిమాల్లో ఎంత మట్టుకు మంచి ఉంటుందో, మనం ఏం చూడవచ్చో బైబిల్ ఆధారంగా వివరించే ప్రయత్నం చేయడానికే ఈ వ్యాసాన్ని నేను రాస్తున్నాను. దానికంటే ముందు బైబిల్ నుండి ఒక వాక్యభాగాన్ని చూడండి.

రెండవ పేతురు 2:18 వీరు వ్యర్థమైన డంబపుమాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన దురాశలుగలవారై, తప్పుమార్గమందు నడుచువారిలో నుండి అప్పుడే తప్పించు కొనినవారిని పోకిరిచేష్టలచేత మరలుకొల్పుచున్నారు.

ఈ వచనంలో పేతురు చెబుతున్నట్టుగా ప్రస్తుతకాలంలో కూడా గతంలో అనేకమైన లోకసంబంధమైన తప్పుడు వ్యసనాలకు బంధీలైన కొందరు ప్రభువు కృపచేత రక్షించబడి సంఘంలోకి ప్రవేశిస్తే, కొందరు బోధకుల వేషంలో వారి మధ్యకు‌ వెళ్ళి వారు ఏ తప్పుడు మార్గాలనుండైతే తప్పించుకున్నారో వాటిలో తప్పు లేదని‌ బోధిస్తూ వారిని మళ్ళీ ఆ ఊబిలోకి నెట్టేలా బలవంతం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి బోధకుల విషయంలో జాగ్రత.

తీతుకు 1: 11 వారి నోళ్లు మూయింపవలెను. అట్టివారు ఉపదేశింపకూడని వాటిని దుర్లాభము కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచున్నారు.

ఇక మనం మాట్లాడుకుంటున్న విషయంలోకి వస్తే మొదటిగా, బైబిల్ మనకు బోధించే విషయాలకు ప్రస్తుత సినిమాలు విరుద్ధంగా ఉన్నాయో లేక మంచిని నేర్పించేలా ఉన్నాయో చూసి, రెండవదిగా ఈ అంశంపైన ఉత్పన్నమయ్యే కొన్ని ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానం చూద్దాం.

(1) రోమీయులకు 12: 19 ప్రియులారా, మీకు మీరే పగతీర్చుకొనక, దేవుని ఉగ్రతకు చోటియ్యుడి పగ తీర్చుట నా పని, నేనే ప్రతిఫలము నిత్తును అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడని వ్రాయబడి యున్నది.

బైబిల్ గ్రంథం వ్యక్తిగతంగా పగ తీర్చుకోవడాన్ని నిషేధించింది. ఆత్మరక్షణ కోసం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఒకరిపైన దాడి చేయడానికీ, మరియు గతంలో ఆ వ్యక్తి చేసిందేదో మనసులో పెట్టుకుని ప్రణాళిక ప్రకారంగా పగ తీర్చుకోవడానికీ చాలా తేడా ఉంది. దీనికి‌ నూతన నిబంధన ఏమాత్రం ఒప్పుకోదు. విశ్వాసులు ఖచ్చితంగా ఈ నియమానికి లోబడే ఉండాలి. కానీ నేటి సినిమాల్లో చాలా మట్టుకు హీరో విలన్ ని చట్టప్రకారం శిక్షించే మార్గంలో కాకుండా ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి పగతీర్చుకునే ప్రయత్నమే చేస్తాడు. వాడలా చేస్తుంటే ఆడియన్స్ చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఫీల్ ఔతుంటారు. నీ దేవుడు వద్దన్నదాన్ని ఎవడో చేస్తుంటే, దానిని‌ చూసి ఆయన విశ్వాసిగా నువ్వెలా థ్రిల్ ఫీల్ అవ్వగలవు? అది నీకెలా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది?

(2) రోమీయులకు 13: 13 అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలైనను మత్తయినను లేకయు, కామవిలాసములైనను పోకిరి చేష్టలైనను లేకయు, కలహమైనను మత్సరమైనను లేకయు, పగటియందు నడుచుకొన్నట్టు మర్యాదగా నడుచుకొందము.

ఎఫెసీయులకు 5:3,4 మీలో జారత్వమే గాని, యే విధమైన అపవిత్రతయే గాని, లోభత్వమేగాని, వీటి పేరైనను ఎత్తకూడదు, ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది. కృతజ్ఞతావచనమే మీరుచ్చరింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, పోకిరిమాటలైనను(లేక,వెఱ్ఱి మాటలైనను), సరసోక్తులైనను ఉచ్చరింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు.

ఈ వచనాల్లో పౌలు, విశ్వాసుల్లో ఏవి‌ ఉండకూడదో వాటి జాబితా చెబుతున్నాడు. ప్రస్తుత సినిమాల్లో, ఇవి లేని సినిమాలు, సీరియల్లు, వెబ్ సిరీస్, షార్ట్ ఫిలింస్ ఎన్ని? హీరోగారు మందు బాటిల్ పట్టుకుని తాగడం fashion,కామానికి సంబంధించిన సీనులూ, డ్రెస్సులూ, పాటలూ కామన్. ‌ సినిమాలో కనిపించే ఎక్కువ శాతం‌ కామెడీ సన్నివేశాలు డబల్ మీనింగ్ డైలాగులతోనూ, బూతులతోనే ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఉన్న సినిమాలు మనం చూస్తూ, ఎంజాయ్మెంట్ ఫీల్ ఔతున్నామంటే,‌  నవ్వుకుంటున్నామంటే మన మనసులో వాటిపైన‌ ఇష్టం లేకుండానే అలా చేస్తున్నామా?

ఉదాహరణకు, మన కళ్ళ ముందు ఏదైనా ఒక అసహ్యమైంది ఉందనుకోండి, దానిని‌ చూసి  మనం ఎంజాయ్మెంట్  ఫీల్ అవ్వగలమా? నవ్వుకోగలమా? మరి దేవుడు అంతకన్నా అసహ్యించుకునేవాటిని చూస్తూ, వింటూ మనమెలా ఎంజాయ్ చేయగలం? నవ్వుకోగలం? (ఆయన కనుదృష్టి  దుష్టత్వాన్ని చూడలేనంత నిష్కళంకమైనది కదా! హబక్కూకు 1:13).

ఎఫెసీయులకు 5: 1 కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లలవలె దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి.

ఒకవేళ మన స్థానంలో యేసుక్రీస్తు ఉంటే అలానే చేస్తారా?  క్రైస్తవుడంటే క్రీస్తును ధరించుకున్నవాడనీ, ఆయనవలే ఈలోకంలో‌ నడుచుకునేవాడనీ  మరిచిపోయామా?

1 యోహాను 2: 6 ఆయనయందు నిలిచియున్నవాడనని చెప్పుకొనువాడు ఆయన ఏలాగు నడుచుకొనెనో ఆలాగే తానును నడుచుకొన బద్ధుడైయున్నాడు. మనమాయనయందున్నామని దీనివలన తెలిసికొనుచున్నాము.

దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన చేత యధార్థవ‌ంతుడని పిలవబడ్డ యోబు గురించి మనందరికీ తెలుసు, ఒకసారి ఆయన మాటలు చూడండి -

యోబు గ్రంథము 31:1,2 నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసికొంటిని కన్యకను నేనేలాగు చూచుదును? ఆలాగు చేసినయెడల పరముననున్న దేవుని ఆజ్ఞ యేమగును? ఉన్నత స్థలముననున్న సర్వశక్తుని స్వాస్థ్యమేమగును?

ఈ సందర్భంలో యోబు, తన కన్నులతో నిబంధన చేసుకున్న కారణం చేత దేవుని ఆజ్ఞను మీరి కన్యకను మోహంతో చూడలేనని చెబుతున్నాడు. మనం మాత్రం దేవుడు పాపంగా చెబుతున్న సన్నివేశాలను ఆయన ఆజ్ఞను మీరి ఎంజాయ్మెంట్ కోసం చూడకుండా, మన కన్నులతో  నిబంధన చేసుకోలేకపోతున్నాం. అయినా కూడా దేవునిపట్ల మన భయభక్తులు, ప్రవర్తన యథార్థమైనదనే భ్రమలో బ్రతికేస్తున్నాం.

సామెతలు 8: 13 యెహోవాయందు భయభక్తులు గలిగియుండుట చెడుతనము నసహ్యించుకొనుటయే.

(3) ఎఫెసీయులకు 5:15-17 దినములు చెడ్డవి గనుక, మీరు సమయమును పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనుచు, అజ్ఞానులవలె కాక, జ్ఞానులవలె నడుచుకొనునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభువుయొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి.

ఈ వచనంలో, విశ్వాసులు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ, ప్రభువు యొక్క చిత్తాన్ని గ్రహించాలని మనం చూస్తాం. దానర్థం, మనకున్న సమయాన్ని ఆయన చిత్తానుసారంగా మనకి అప్పగించిన పరిచర్యలోనూ, కుటుంబ బాధ్యతల్లోనూ, మన మన జీవనోపాధి పనుల్లోనూ, మన జీవితానికి అవసరమైన వాటికోసమే వెచ్చించాలి తప్ప, ఊరికే టైమ్ పాస్ చేయకూడదు. సినిమాలు, సీరియళ్ళూ, మరికొన్ని వెబ్ సెరీస్ చూసేవాళ్ళు దాదాపుగా టైమ్ పాస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే అలా చేస్తారు. లేదా వాటిని వ్యసనాలుగా మార్చుకుని బానిసై చూస్తుంటారు. విశ్వాసులుగా మనం దేవుని ఆజ్ఞ మీరి ఈ విధంగా ఎలా చేయగలం, ఆయన దాసులుగా మనకి అప్పగించబడ్డ బాధ్యతను ఎలా తృణీకరించగలం?

హెబ్రీయులకు 10: 37 ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉన్నది, వచ్చుచున్నవాడు ఆలస్యము చేయక వచ్చును.

లూకా 12: 47 తన యజమానుని చిత్తమెరిగి యుండియు సిద్ధపడక, అతని చిత్తము చొప్పున జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును.

(4) బైబిల్ లింగవివక్షను కానీ, మరేవిధమైన బేధాలని కానీ చూపించదు.

మనం ఒకసారి మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివితే తప్పు చేసిన ఎవరినైనా బేధం లేకుండా సమానంగా శిక్షించినట్టు మనకి కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ద్వితీయోపదేశ కాండము 25:11 లో ఒక స్త్రీ నేరం గురించి ప్రస్తావిస్తూ దానికి శిక్షను తెలియచేసి ఆ క్రింది వచనంలోనే నీ కన్ను కటాక్షించకూడదు అనే మాటను వాడుతాడు, నేరం విషయంలో ఏ లింగంపైనా సానుభూతి చూపకూడదని ఇది స్పష్టంగా తెలియచేస్తుంది, నేరం చేసినవారిపై సానుభూతి చూపడం నేరాన్ని సమర్థించడం, ప్రోత్సహించడమే ఔతుంది.

తీర్పు దినాన కూడా దేవుడు ఎటువంటి లింగబేధం లేకుండా అవిధేయులను ఆయన ఒకే నరకంలో‌ వేస్తాడు. కానీ సినిమాల్లో ఈ విధంగా ఉండదు,  సమాజంలో జరిగే నేరాల్లో స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ పాల్గొంటున్నప్పటికీ  అక్కడ మాత్రం అందరూ పురుష విలన్లే ఉంటారు, స్త్రీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ లో కూడా స్త్రీ విలన్లు కనిపించరు. ఒకవేళ కనిపించినా  వారిని హీరో స్థానంలో ఉన్నవారు అయితే చాలా సున్నితంగా శిక్షిస్తారు, లేదా ఏదొక కారణం చూపించి క్షమించి వదిలేస్తాడు. అదే పురుషుల‌ విషయంలో మాత్రం శిక్ష చాలా కఠినంగా ఉంటుంది (కారణాలు చెప్పి తప్పించాలంటే అక్కడా చెప్పవచ్చు).

ఇది దేవుడు నేర్పించే న్యాయానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా కనిపిస్తుంది. దీనిని చూసి విశ్వాసి ఎలా మంచిగా భావించగలడు? ఎటువంటి న్యాయాన్ని తీసుకోగలడు? ఇటువంటి, సానుభూతి లోకంలో ఉండడం వల్లే కొంతమంది బోధకులు యేసుక్రీస్తు వ్యభిచారమందు పట్టబడిన స్త్రీని క్షమించడం చూపించి, స్త్రీ నేరం చేసిన క్షమించేయాలన్నట్టుగా వెనకేసుకొస్తుంటారు. వాస్తవానికి ఆయన క్షమించింది ఆమె లింగాన్ని బట్టి కాదు, ఆయనలో ఉన్న ప్రేమను బట్టే. అదే యేసుక్రీస్తు సిలువలో అనేకమైన హత్యలు, అల్లర్లు జరిగించి‌న బందిపోటు దొంగను కూడా క్షమించి పరదైసును ఇచ్చాడు, దీని ప్రకారం హత్యలు చేసిన పురుషులపై సానుభూతి చూపాలని అర్థమా?

(5) మత్తయి సువార్త 5:27,28 వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారుగదా; నేను మీతో చెప్పునదేమనగాఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారము చేసినవాడగును.

ఈ సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూస్తే వ్యభిచారమని చెబుతున్నాడు. ఆవిధంగా ఒక స్త్రీ చూసినా, చూసేలా ప్రోత్సహించినా అదీ వ్యభిచారమే ఔతుంది. ప్రస్తుత చాలా సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్‌వైపు ఎలా ఎక్కడెక్కడ చూస్తున్నట్టు చిత్రీకరిస్తారు?  హీరోయిన్ కూడా దానికి ఎలా స్పందిస్తుంటుంది? ఇందులో మనకి ఏ మంచి కనిపిస్తుంది? మనపిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తుంది?

యెషయా గ్రంథము 3:16,17 మరియు యెహోవా సెలవిచ్చినదేదనగా సీయోను కుమార్తెలు గర్విష్ఠురాండ్రై మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళ్లగజ్జలను మ్రోగించు చున్నారు; కాబట్టి ప్రభువు సీయోను కుమార్తెల నడినెత్తి బోడి చేయును యెహోవా వారి మానమును బయలుపరచును.

(6)  ఫిలిప్పీయులకు 4:4 ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు ఆనందించుడి,మరల చెప్పుదును ఆనందించుడి.

ఈ వాక్య భాగంలో విశ్వాసులు ప్రభువునందు ఆనందించాలని రాయబడింది. ప్రభువు మనకు అనుగ్రహించే  ప్రతీ మంచిదానిలోనూ ఆయన చిత్తానుసారంగా ఆనందిస్తూ దానిని‌ బట్టి ఆయనకి విధేయులమై నడుచుకోవడమే ఆయనయందు ఆనందించడం. పైన నేను సినిమాల్లో ఉంటాయని చెప్పినవి ఏమైనా ప్రభువువల్ల కలిగాయని చెప్పగలమా?

1 యోహాను 2: 16 లోకములో ఉన్నదంతయు, అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపుడంబమును తండ్రివలన పుట్టినవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే.

మరి విశ్వాసులైనవారు ప్రభువు చిత్తానుసారంగా కాకుండా,  వాటియందు ఎలా ఆనందించలగరు. (ఆదివారం వర్షిప్ అవ్వగానే, కొత్త సినిమా వేస్తున్నారని తొందరతొందరగా చర్చి నుండి వెళ్ళిపోయే ఎంతోమంది నాకు తెలుసు, చర్చిలో వాళ్ళు పాడే పాటలు మాత్రం హృదయాన్ని హత్తుకుంటాయి, ఆ సమయంలో వాళ్ళ కళ్ళ వెంట నీరు కూడా వస్తుంటుంది).

(7)  చాలా  సినిమాల్లో ఏదో ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది, లవ్ స్టోరీలేని సినిమాలు చాలా అరుదు, యువత కూడా వాటికే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతుంది. లవ్ చేసుకోవడం తప్పని నేను కూడా అనను, నేను లవ్ ని ఎప్పుడూ సపోర్ట్ చేస్తాను. అయితే, ఆ లవ్ లో మనం పైన‌ చూసిన పోకిరీమాటలూ, మోహపు చూపులూ, కామం, సరసోక్తులు ఇటువంటివేమీ ఉండకూడదు, వారి వివాహం జరిగేవరకూ‌ వారిద్దరూ మంచి స్నేహితుల్లా మాత్రమే ఉండగలగాలి. సినిమాల్లోనూ, వెబ్ సెరీస్ లోనూ మనకి కనిపించే లవ్ స్టోరీస్ ఇలా ఉంటాయా?  లేకపోతే వాటిని చూసి ఏ మంచి‌ ఉందని ఎంజాయ్ చేస్తాం?

ఈ రోజు 7/8 క్లాస్ చదివే పిల్లలు కూడా ప్రేమ అంటున్నారు, లవర్ లేకపోవడమంటే అదో పెద్ద లోటుగా భావిస్తుంటున్నారు. దాదాపుగా ఆ మత్తును వారిలో కలిగిస్తుంది ప్రేమ కోసం చచ్చినా, జీవితాన్ని పాడుచేసుకున్నా, తల్లితండ్రులను విడిచిపెట్టినా, అవసరమైతే ఒకర్ని చంపినా కూడా తప్పు కాదనిపించేలా చిత్రీకరించబడుతున్న సినిమాలు, కొన్ని షార్ట్ ఫిలింస్ కాదా? JC RYLE అనే‌ బోధకుడు పిల్లలు చెవి ద్వారా విన్నదానికంటే కళ్ళతో చూసినదానినే బాగా నేర్చుకుంటారని ప్రస్తావించాడు.

నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించిన‌ విషయం ఏంటంటే, పరమ అసహ్యమైన సన్నివేశాలు ఉన్నవాటిని కూడా తల్లితండ్రులు పిల్లల్ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని చూస్తున్నారు, మా ఫ్యామిలీలోనే నాకు వరసకు వదిన అయ్యే ఒకరు, తన పిల్లలు ఆమెను సినిమాలు, సీరియళ్ళు చూడనీయకుండా, కార్టూన్ channel చూస్తున్నారని వాటిని తీయించేసింది, ఇప్పుడు పిల్లలతో కలసి సినిమాలూ, సీరియళ్ళూ చూస్తుంది.

అబ్రాహాము దేవుని పిలుపుకు విధేయత చూపి, తన బంధువుల దేశం నుండి కానానుకు బయలుదేరి వచ్చినపుడు, తాను చనిపోయేవరకూ మరలా ఆ బంధువుల దేశానికి వెళ్ళి దేవుని పిలుపును మీరలేదు. అతను మాత్రమే కాదు తన కుమారుడైన ఇస్సాకు విషయంలో కూడా ఇదే జాగ్రతను తీసుకుంటూ, అతని వివాహం నిమిత్తం ఏలియాజరును తాను విడిచి వచ్చిన బంధువుల ఇంటికి పంపేటపుడు ఏలియాజరు ఆమె(రిబ్కా) నా వెంట రాకపోతే ఇస్సాకును అక్కడికి తీసుకువెళ్ళాలా అని అడిగితే ఆవిధంగా చేయకూడదని చెబుతాడు (ఆదికాండము 24:5,6). ఒకవేళ ఇస్సాకు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రదేశానికి తన భార్యకూ ఆకర్షితుడై అక్కడే నివసిస్తే కానానులో నివసించమన్న దేవుని పిలుపుకు అతను అవిధేయత చూపినవాడు ఔతాడు.

అందుకే అబ్రాహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకు దేవుని పిలుపుకు అవిధేయత చూపకుండా జాగ్రత తీసుకుంటున్నాడు, ప్రస్తుతం విశ్వాసం ద్వారా అబ్రాహాముకు పిల్లలమని చెప్పుకునే చాలామంది  విశ్వాసులు తమ పిల్లల్ని అవిధేయతవైపు నడిపించే కొన్ని సినిమాలు, సీరియళ్ళు, వెబ్ సెరీస్ విషయంలో ఆటంకాన్ని కలిగించకుండా దగ్గరుండి మరీ చూపిస్తున్నారు.

(8)  మార్కు సువార్త 4:18,19 ఇతరులు ముండ్లపొదలలో విత్తబడినవారు; ‌ వీరు వాక్యము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచ్చి, వాక్యమును అణచివేయుట వలన అది నిష్ఫలమగును.

ఈ సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చాలా స్పష్టంగా, ఐహిక విచారాలు, ఇతరమైన ఆపేక్షలు మనలోకి వెళ్తే, మనం విన్న/చదివిన వాక్యం అణచి వేయబడుతుందని‌ చెబుతున్నారు. సాధారణంగా మన జీవితంలో మనకున్న ఐహిక విచారాలూ, ఇతర ఆపేక్షలే మనల్ని ఇబ్బందిపెడుతూ మనసులో‌ వాక్యాన్ని అణచివేస్తూ ఉంటారు, వాటికి తోడుగా మనం చూసిన సినిమా, సీరియల్, వెబ్ సెరీస్ లోని ఆ చెత్త సన్నివేశాలు ఇంకా ప్రభావం చూపిస్తాయి. గతంలో నేను కూడా ఈ విధంగా బాధితుడైనవాడినే. అందుకే ఈ అంశంపైన‌ చాలా భారంతో  రాస్తున్నాను.

నిజాయితీగా మనం మాట్లాడుకుంటే  సినిమా/సీరియల్/మరేదైనా వెబ్ సెరీస్ మనం చూసేది గంటలూ, అరగంటలే అయినప్పటికీ ఆ ధ్యాస మనలోనే మెదులుతూ ఉంటుంది (ఈ ప్రభావం సీరియల్ విషయంలో మరికాస్త ఎక్కువే ఉంటుంది). అది తెలియకుండానే మనల్ని చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. వాడెవడో కల్పించి చిత్రీకరించిన సన్నివేశం మన మనసుపై ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తుంది. దీనివల్ల మనం చదివిన/విన్న వాక్యం పైనే కాదు, మరికొన్ని వ్యక్తిగత బాధ్యతలపై కూడా ధ్యాసను కోల్పోతాము. బైబిల్ గ్రంథం మనల్ని వేటిపై ధ్యానముంచమంటుందో చూడండి.

ఫిలిప్పీయులకు 4:8,9 మెట్టుకు సహోదరులారా, యే యోగ్యతయైనను మెప్పైనను ఉండినయెడల, ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతిగలవో, వాటిమీద ధ్యాన ముంచుకొనుడి. మరియు మీరు నావలన ఏవి నేర్చుకొని అంగీకరించితిరో, నాయందున్నట్టుగా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అట్టివాటిని చేయుడి; అప్పుడు సమాధానకర్తయగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.

మనం చూసే సినిమాలు మరియు మిగిలిన‌వాటి వల్ల మన ధ్యానం పైన పౌలు చెప్పినవాటిపైనే ఉంటుందా లేక పైన నేను చెప్పిన చెడ్డవాటిపై ఉంటుందా? పైన నేను చూపించిన వచనాలకి విరుద్ధంగా లేనిదీ, ఇతర వాక్యభాగాలకూ వ్యతిరేకం కానిదీ అయిన స్టోరీతో, అటువంటి చెడు సన్నివేశాలూ, మాటలూ లేకుండా ఏదైనా సినిమా/సీరియల్/వెబ్ సెరీస్/షార్ట్ ఫిల్మ్ ఉంటే, అది నా జీవితానికి ఏదైనా మంచిని నేర్పిస్తుందంటే నేను కూడా వాటిని నా విశ్రాంత సమయంలో కొద్దిపాటి సమయాన్ని కేటాయించి చూడడానికి సిద్ధం(అది సమయాన్ని దుర్వినియోగపరచడం కూడా అవ్వదు, ఎందుకంటే అది  నా జీవితానికి అవసరం మరియు నేనది వ్యసనంలా కాకుండా విశ్రాంత సమయంలోనే టైమ్ లిమిట్ పెట్టుకుని మరీ చూస్తున్నాను).

అలా కాదు, ప్రతీదానిలోనూ 50% మంచి 50% చెడు ఉంటుంది, మంచి తీసుకుని చెడు ‌వదిలేయాలి అంటారా? దేవుని ముందు నిజాయితీగా‌ చెప్పండి, పాపస్వభావంతో ఉన్న నువ్వు నేను వాటిలో ఉన్న చెడుకు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నామా? మంచికా? మనం ఆ చెడు సన్నివేశాల కోసం ఆలోచించకుండా ఉండగలుగుతున్నామా? బురదనీటిలో పైకి తేలిన తేటనీరును తాగవలసిన అవసరం మనకేమన్నా ఉందంటారా?  అది పైకి తేటగా కనిపించినా దాని క్రింద ఉన్న మురికి ప్రభావం దానిపై పడకుండా ఉండదు.

అందుకే కీర్తనాకారుడి మాటలు చూడండి -

కీర్తనల గ్రంథము 139:23,24 దేవా, నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసి కొనుము నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము. నీకాయాసకరమైన మార్గము నాయందున్న దేమో చూడుము నిత్యమార్గమున నన్ను నడిపింపుము.

కీర్తనలు గ్ర‌ంథం మొదటి అధ్యాయంలోనే 'దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక, పాపుల మార్గంలో నిలువక, అపహాసకులు కూర్చుండేచోట కూర్చుండక, దీవారాత్రమూ యెహోవా ధర్మశాస్త్రాన్ని ధ్యానించమ'నే మాటలు మనకి కనిపిస్తాయి. దానర్థం డే & నైట్ బైబిల్ ముందువేసుకుని చదువుతూ ఉండమని కాదు. అది ఎవరికీ,  రాసిన దావీదుకు కూడా సాధ్యం కాదు. కానీ ప్రతీ సమయంలోనూ మన ఆలోచనలు, మన క్రియలు వాక్యం మనకి నేర్పించేవాటి ఆధారంగానే ఉండాలని ఆ సందర్భం మనకి బోధిస్తుంది. ఎందుకంటే, దేవుడు కేవలం మానవ క్రియలనే కాదు ఆలోచనలు కూడా తీర్పులోకి తీసుకుంటాడు.

1 కోరింథీయులకు 4: 5 కాబట్టి సమయము రాకమునుపు, అనగా ప్రభువు వచ్చు వరకు, దేనిని గూర్చియు తీర్పు తీర్చకుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునప్పుడు, ప్రతి వానికిని తగిన మెప్పు దేవునివలన కలుగును.

ఒక విశ్వాసి మనసులో దైవవిరుద్ధమైనవాటి కోసం ఆలోచించడం ఆయనకు ఆయాసకరంగానే ఉంటుంది. కీర్తనాకారుడు దాని గురించే ఆందోళన చెందుతున్నాడు. అందుకే నోవాహు జలప్రళయం సమయంలో వారి క్రియలు బట్టే కాదు వారి ఆలోచనలు బట్టి కూడా ఆయన సంతాపపడి వారిని నాశనం చేసినట్టు రాయబడింది.

ఆదికాండము 6:5,6 నరుల చెడు తనము భూమిమీద గొప్పదనియు, వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడు కేవలము చెడ్డదనియు యెహోవా చూచి తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపము నొంది తన హృద యములో నొచ్చుకొనెను.

ఇక ఈ అంశం పై ఉత్పన్నమయ్యే కొన్ని ప్రశ్నలను కూడా చూద్దాం.

1 గతంలో ఒక సోదరి సినిమాలు చూడడం పాపమైతే, కరుణామయుడు, దయామయుడు, పేషన్ ఆఫ్ థ క్రైస్ట్ కూడా సినిమాలే కదా, వాటిని కూడా చూడకూడదా అని అడిగింది. వాస్తవానికి నేను సినిమాలు చూడకూడదంటే, ఆ పేరుతో పిలవబడే ఏ చిత్రీకరణనూ చూడకూడదని అర్థం కాదు. ఆమె చెప్పిన కరుణామయుడు, దయామయుడు వంటి సినిమాల్లో మంచిని తీసుకోవడనే తప్ప విడిచిపెట్టే చెడు ఏమీ‌ ఉండదుగా? ఎందుకంటే అవి బైబిల్ ఆధారిత చిత్రీకరణలు. లోక సంబంధుల్ని ఎంజాయ్మెంట్ వైపు నడపడానికి చిత్రీకరించేట్టుగా పైన నేను చెప్పిన వాక్యవిరుద్ధమైన వాటికి‌ అందులో స్థానం లేదు. 

వాణిజ్యపరంగా వాటిని చిత్రీకరించేటపుడు దర్శకుడు వాటిలోకి‌ కొన్ని చెడు సన్నివేశాలను కల్పించినా, లేక చూపించినా, మనం ఆ సినిమాను/స్టోరీని అందులో చెడు‌ ఉంటుందని ఎంజాయ్మెంట్ కోసం చూడడం లేదు. మన మతసంబంధమైన చరిత్రనో లేక మరేదైనా వాస్తవగాథనో(చరిత్రకు సంబంధించిన స్టోరీలు) మన జీవితానికి, ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతోనే  చూస్తున్నాం.  కల్పిత సినిమాల్లోనూ, స్టోరీల్లోనూ చెడు ఉంటుందని‌ తెలిసి కూడా ఎందుకు చూస్తున్నాం, ఎంజాయ్మెంట్ కోసం కాదా?

2  కొందరు సన్నిహితులు నాతో‌ సినిమాలు కానీ, మరేమైనా కానీ చూడడం తప్పు కాదు కానీ వాటిని అనుసరించడం, మనసులో ఉంచుకోవడమే తప్పన్నట్టుగా మాట్లాడారు. చూసినదానిని మనసులో పెట్టుకోకుండా ఉండదం సాధ్యం కాదని నేను ఇప్పటికే పైన వివరించాను.  చూసి వదిలేయడం అంత సులభమే అయితే ఈ రోజు చాలామంది సినిమాల‌వల్ల ప్రభావితమై డైలాగుల దగ్గర నుండి వారి ప్రవర్తన వరకూ వాటినే ఎందుకు అనుసరిస్తున్నారు? (దురదృష్టవశాత్తూ కొందరు దైవసేవకులు కూడా, తమ ప్రసంగాల్లో సినిమా డైలాగులు చెప్పడం, హీరోల్లా‌ మీసాలు త్రిప్పుకోవడం, రెడీ అవ్వడం fashion అయిపోయింది). చూసి మనసులో పెట్టుకోకూడదు, చూసి వదిలేస్తే తప్పుకాదంటే  బ్లూ‌ఫిలింస్ ని కూడా చూసి వదిలేస్తే తప్పు కాదని భావించి అవి చూడడం తప్పుకాదన్నట్టు నిరభ్యంతరంగా అందరిముందూ చూస్తుండాలి. చూడమని అందరికీ చెబుతుండాలి‌ మరి.

3 సినిమాలు చూసేటపుడే కాదు  సైన్స్ సబ్జెక్ట్ లో కొన్నిటిని చదివేటపుడు/చూసేటపుడు, అంతెందుకు‌ బైబిల్ లోనే  పరమగీతాలు, యెహెజ్కేలు 23 వ అధ్యాయం వంటి భాగాలు‌ చదివేటపుడు కూడా కొన్ని చెడు ఆలోచనలు వస్తుంటాయి, అందుచేత వాటిని చదవకూడదా అని కూడా ఒకరు ప్రశ్నించారు.  వాస్తవానికి మనం వాటిని చదువుతున్నపుడు చెడుతలంపులు వస్తాయనీ కానీ, వాటి ద్వారా ఆనందిద్దామనే ఉద్దేశంలో కానీ వాటిని చదవము. అయినప్పటికీ  మనలో ఉన్న పాపస్వభావం కారణంగా కొన్నిసార్లు ఆ విధంగా ఔతుంటుంది.‌ అయితే, వాక్యధ్యానం అనేది ప్రభువు మనకిచ్చిన ఆజ్ఞ,  చదువుకోవడం, తెలుసుకోవడం అనేవి మన జీవనశైలో భాగం. వాటినుండి మనం తప్పించుకోలేము కాబట్టి అటువంటి సమయంలో  చెడు తలంపులు రాకుండా సహాయం చేయమని దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి.

బైబిల్ పాపంగా పేర్కొంటున్న సందర్భాలు, మరియు చెడుతలంపులను కలిగించే సన్నివేశాలతో చిత్రీకరించే సినిమాలను మనం చూసి తీరాలనే నియమమేదీ మనముందు లేదు. వాటివల్ల మన జీవినశైలికి ఉపయోగం కూడా లేదు (అపాయంతప్ప) ; కాబట్టి వాటినుండి తప్పించుకోగలం.

మొదటి థెస్సలొనీకయులకు 5:21,22 సమస్తమును పరీక్షించి మేలైనదానిని చేపట్టుడి. ప్రతి విధమైన కీడునకును(కీడుగా కనబడు ప్రతిదానికి) దూరముగా ఉండుడి.

సామెతలు 4:14,15 భక్తిహీనుల త్రోవను చేరకుము దుష్టుల మార్గమున నడువకుము. దానియందు ప్రవేశింపక తప్పించుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి సాగిపొమ్ము.

నా సోదరుడు ఒకరికి పరిచయమున్న ఒక దైవజనుడికి గుండెసంబంధిత వ్యాధి సంభవించినపుడు డాక్టర్ అతనికి రోజూ కొంచెం ఆల్కాహాల్(మద్యం) తీసుకోమని చెప్పాడు. అది అతనికి తప్పనిసరి. తన జీవితానికి ఉపయోగమైన ఒక కారణాన్ని‌బట్టి అతను అది తీసుకున్నా తప్పుకాదు కానీ, నువ్వూ నేను వైన్ షాపుల ముందు క్యూలో‌ నిలబడితే తప్పు, ఎందుకంటే బైబిల్ దానిని‌ పాపంగా‌ చెబుతుంది.

ఇదంతా చదివాక మీరు చూసేవాటిలో ఏ మంచి ఉందో ఆలోచించుకుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా లేనివాటిని, మీ సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా, వ్యసనంలా మార్చుకోకుండా చూడండి.

కీర్తనలు 119: 37 వ్యర్థమైనవాటిని చూడకుండ నా కన్నులు త్రిప్పి వేయుము నీ మార్గములలో నడుచుకొనుటకు నన్ను బ్రదికింపుము.

రెండవ పేతురు 2:20,21 వారు ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన అనుభవజ్ఞానముచేత ఈ లోకమాలిన్యములను తప్పించుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చిక్కుబడి వాటిచేత జయింప బడినయెడల, వారి కడవరి స్థితి మొదటి స్థితికంటె మరి చెడ్డదగును. వారు నీతి మార్గమును అనుభవపూర్వకముగా తెలిసి కొని, తమకు అప్పగింపబడిన పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞ నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మార్గము అనుభవపూర్వకముగా తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు.

 

Add comment

Security code
Refresh

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.