నాలుగు సువార్తల కాలక్రమం (సువార్తల సామరస్యం)

రచయిత: రిక్ అస్కమన్
అనువాదం: Ch. సామ్రాట్

యేసుక్రీస్తు ప్రభువు భూమిపై మనిషిగా జీవించినప్పటి సంఘటనలు నాలుగు సువార్తలలో మనం చదువుతాము. ఒక సువార్తలో చదివిన కొన్ని సంఘటనలు మరొక సువార్తలో ఉండకపోవటం సాధారణంగా మనం గమనిస్తాము. ప్రతి సువార్త గ్రంథాన్ని విడిగా చదివి రచయిత ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకోవటం కష్టం కాదు. కానీ నాలుగు సువార్తలను సమగ్రంగా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని సవాళ్ళు ఎదురవుతాయి. అందులో ఒక సమస్య సువార్త సంఘటనల కాలక్రమానికి సంబంధించినది.జాగ్రత్తగా విశ్లేషించకపోతే అనేక అపార్థాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ప్రతీ సంఘటనను కాలక్రమంలో అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎన్నో అపార్థాలకు పరిష్కారాలు లభిస్తాయి. నాలుగు సువార్తలను సమగ్రంగా మాత్రమే కాదు, సమన్వయపరిచి విశ్లేషించటానికి సువార్త సంఘటనల కాలక్రమం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. నాలుగు సువార్తలన్నిటినీ కాలక్రమంలో అమర్చి టేబుల్ రూపంలో వాటిని మీకు అందించటమే ఇక్కడ చేయబడిన ప్రయత్నం.

పరిచయం

gospels large

మత్తయి, మార్కు, లూకా మరియు యోహాను రాసిన నాలుగు సువార్తలతో మన కొత్త నిబంధన గ్రంథం‌ ప్రారంభమౌతుంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు భూమిపై మనిషిగా జీవించినప్పటి సంఘటనలు ఈ నాలుగు సువార్తలలో మనం చదువుతాము. ఈ నాలుగు సువార్తలలో ఒకే వ్యక్తికి సంబంధించిన జీవిత చరిత్ర రాయబడింది కాబట్టి వాటిలో ఎన్నో సమాంతర విషయాలు కనిపిస్తాయి. అయితే నలుగురు రచయితలు ఆయనను నాలుగు వేరు వేరు కోణాలలో వివరించటం కారణంగా వారి విశ్లేషణకు అవసరమైన కొన్ని సంఘటనలు మాత్రమే వారు ప్రస్తావించి మిగతావి విడిచిపెట్టారు. మత్తయి ఆయనను రాజుగాను, మార్కు ఆయనను సేవకునిగాను, లూకా ఆయనను మానవునిగాను, యోహాను ఆయనను దేవునిగాను వివరించారు. ఈ కారణాన్ని బట్టి ఈ నాలుగు సువార్తలలో గొప్ప వైవిధ్యం కనిపిస్తుంది. ఒక సువార్తలో చదివిన కొన్ని సంఘటనలు మరొక సువార్తలో ఉండకపోవటం సాధారణంగా మనం గమనిస్తాము.

ప్రతి సువార్త గ్రంథాన్ని విడిగా చదివి రచయిత ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకోవటం కష్టం కాదు. కానీ నాలుగు సువార్తలను సమగ్రంగా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని సవాళ్ళు ఎదురవుతాయి. అందులో ఒక సమస్య సువార్త సంఘటనల కాలక్రమానికి సంబంధించినది. ఏ సంఘటన మొదట జరిగింది, ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది అంటూ చివరివరకూ ప్రతి సంఘటననూ క్రమబద్ధంగా క్రోడీకరించి అర్థం చేసుకోవటం అవసరం. అలా జాగ్రత్తగా విశ్లేషించకపోతే అనేక అపార్థాలు చోటుచేసుకుంటాయి.

అనేకమంది బైబిల్ విమర్శకులు సువార్తలలో పరస్పర వైరుధ్యాలుగా ఎత్తి చూపించిన సంఘటనలు వారు ముందూవెనుకా ఆలోచించని కారణంగా పుట్టిన అపార్థాలే. ఉదాహరణకు 3 సువార్తలలోనూ యేసు బాప్తిస్మం తరువాత వెంటనే అరణ్యంలో 40 రోజుల ఉపవాసానికి వెళ్లిపోయినట్లు ఉంటే, యోహాను సువార్తలో మాత్రం ఆయన బాప్తిస్మ ప్రస్తావన తరువాత మూడు రోజులకే తన శిష్యులతో కానా విందుకు వెళ్ళినట్లు కనిపిస్తుంది. అదిగో వైరుధ్యం అంటాడు విమర్శకుడు. దీనికి పరిష్కారం ఈ సంఘటనల కాలక్రమంలో మనకు కనిపిస్తుంది. యేసు బాప్తిస్మం తర్వాత అరణ్యానికే వెళ్ళాడు. అయితే యోహాను సువార్తలో కనిపించేది ఆయన బాప్తిస్మ సంఘటన కాదు. బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను ఆయనకు బాప్తీస్మం ఇచ్చినప్పుడు చూసిన అద్భుత సంగతిని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చిన సంఘటన ఇక్కడ చదువుతాము. బాప్తిస్మానికి వెంటనే అరణ్యానికి వెళ్లాడని రాయబడింది కాబట్టి అరణ్యంలో 40 రోజుల ఉపవాసం తరువాత మళ్ళీ యేసును చూసినప్పుడు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను అప్పటి అద్భుతాన్ని గురించి సాక్ష్యం వహించాడని, ఆ తరువాత మూడు దినాలకు యేసు కానా విందుకు వెళ్లాడని సరళంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఇలా ప్రతీ సంఘటనను కాలక్రమంలో అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎన్నో అపార్థాలకు పరిష్కారాలు లభిస్తాయి. నాలుగు సువార్తలను సమగ్రంగా మాత్రమే కాదు, సమన్వయపరిచి విశ్లేషించటానికి సువార్త సంఘటనల కాలక్రమం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. నాలుగు సువార్తలన్నిటినీ కాలక్రమంలో అమర్చి టేబుల్ రూపంలో వాటిని మీకు అందించటమే ఇక్కడ చేయబడిన ప్రయత్నం. టేబుల్ ని ఆంగ్లంలో రిక్ అస్కమన్ గారు తయారుచేస్తే మా సహోదరుడు సామ్రాట్ దానిని తెలుగు భాషలోనికి అనువదించాడు. మాకు అవసరమని తోచిన కొన్ని ప్రధాన మార్పులు చేసి ప్రస్తుతం దీనిని సంఘ వినియోగార్థం విడుదల చేస్తున్నాము. మీరందరూ దీనిని వాడే క్రమంలో ఇంకా ఏవైనా సవరణలు మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము వాటిని సరిచూసుకుని సరిచేసుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ సంసిద్ధంగా ఉంటాము. ఇలాంటి మరిన్ని బైబిల్ వనరులు మీకు అందించాలని మేము ప్రయాసపడుతుండగా మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. వీటిని మీరు వాడుతూ మీ పరిచయస్థులందరికీ వీటిని పరిచయం చేయండి.

- హితబోధ టీం

 

నాలుగు సువార్తల కాలక్రమం

(సువార్తల సామరస్యం)

Rick Aschmann

(Aschmann.net/BibleChronology/ChronologyOfTheFourGospels.pdf)

బైబిల్ కాలక్రమం ప్రధాన పేజీ

క్రొత్త నిబంధన కాలక్రమం పేజీ

Last updated:

13-Jan-2021 at 18:39

(See History)

© Richard P. Aschmann

ఈ ప్రాజెక్టును జూన్, 2020లో సంపూర్ణం చేయడం జరిగింది. (నేపథ్య సమాచారం, రంగులు, ఇతర ఆకృతీకరణ, ఉపయోగించిన చిహ్నాలు మరియు ముగింపు గమనికల కోసం చివరి రెండు పేజీలను చూడండి.)

యేసు జననానికి ముందు నుండి ఆయన పరిచర్య ప్రారంభం వరకు

 

ఎప్పుడు మరియు ఎక్కడ

మత్తయి

మార్కు

లూకా

యోహాను

 

పరిచయం

పరిచయ  విషయాలు

   

1:1

1:1-4

 

యోహాను ముందుమాట

 

 

 

 

 

   

1:1-18

యేసు వంశావళి

 

లూకా 1:24 -26

 

1:1-17

 

3:23b-38

 

 

 

బాప్తిస్మము

ఇచ్చు

యోహాను

మరియు

యేసు క్రీస్తు

జననాలు

జెకర్యాకు ఒక దేవదూత కనిపిస్తాడు

యెరూషలేము, యేసు పుట్టడానికి 15 నెలల ముందు

   

1:5-25

 

మరియకు ఒక దేవదూత కనిపిస్తాడు

నజరేతు, యేసు పుట్టడానికి 9 నెలల ముందు

   

1:26-38

 

మరియ ఎలీసబెతును సందర్శిస్తుంది

యూదయ (లూకా 1:39)

లూకా 1:31,36

     

1:39-56

 

బాప్తిస్మము ఇచ్చు యోహాను జననం

యూదయ, యేసు పుట్టడానికి 6 నెలల ముందు

   

1:57-80

 

మరియ గర్భవతి అని యోసేపు తెలుసుకుంటాడు

నజరేతు, మరియ తిరిగి వచ్చిన తరువాత

1:18-25a

     

యేసు జననం

బెత్లెహేము, క్రీ.పూ. 6 నుండి 4 శతాబ్దాల మధ్య?1

   

2:1-20

 

యేసుకు సున్నతి

8 రోజుల వయస్సు

1:25b

 

2:21

 

యేసును ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించారు

యెరూషలేము, 40 రోజుల వయస్సు (లేవీ. 12: 4)

   

2:22-39a

 

జ్ఞానుల సందర్శన

యెరూషలేము, బెత్లెహేము

2:1-12

     

ఐగుప్తుకు పారిపోవటం

ఐగుప్తు

2:13-15

     

మగ శిశువుల సంహారం

బెత్లెహేము

2:16-18

     

నజరేతుకు తిరిగి వెళ్ళటం †

నజరేతు, క్రీ.పూ. 4వ శ.? 1

2:19-23

 

2:39b

 

 

యేసు

బాల్యం

పసిప్రాయం

     

2:40

 

యెరూషలేమును సందర్శించటం

12 సంవత్సరాల వయసు (లూకా 2:42)

   

2:41-51

 

బాల్యం

     

2:52

 

 

యేసు పరిచర్య యొక్క మొదటి సంవత్సరంన్నర (సిద్ధపాటు సంవత్సరం)

 

ఎప్పుడు మరియు ఎక్కడ

మత్తయి

మార్కు

లూకా

యోహాను

 

 

బాప్తిస్మము

ఇచ్చు

యోహాను

మరియు

యేసు క్రీస్తు

పరిచర్యల

ఆరంభం

బాప్తీస్మము ఇచ్చు యోహాను తన పరిచర్యను ప్రారంభిస్తాడు †

యొర్దాను నది ప్రక్కన, 26వ సంవత్సరం చివరి భాగం

3:1-12

1:2-8

3:1-18

 

యేసు బాప్తిస్మము 

(లూకా 3:23: “యేసు వయసు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు”)

3:13-17

1:9-11

3:21-23a

(1:32-34)

యేసు యొక్క శోధన

అరణ్యములో 40 రోజులు

4:1-11

1:12-13

4:1-13

 

యోహాను  తన పరిచర్యను వివరించాడు

యొర్దాను యొక్క మరొక వైపు, బేతనియ (27వ సంవత్సరం మొదట్లో?)

     

1:19-28

యోహాను యేసును ప్రకటిస్తాడు

మరుసటి రోజు

     

1:29-34

పేతురు మరియు ఆంద్రేయ యొక్క తొలి పిలుపు

మరుసటి రోజు

     

1:35-42

ఫిలిప్పు మరియు నతనియేలు  యొక్క పిలుపు

మరుసటి రోజు

     

1:43-51

యేసు నీటిని ద్రాక్షారసంగా మారుస్తాడు

గలిలయలోని కానా, 3 రోజుల తరువాత (3 రోజుల నడక తరువాత)

     

2:1-11

వారంతా కపెర్నహుముకు వెళతారు

“దీని తరువాత, వారు కొన్ని రోజులు అక్కడే ఉన్నారు”

     

2:12

 

యేసు

పరిచర్యలో

ప్రథమ పస్కా పండుగ

యేసు ఆలయాన్ని ఖాళీ చేశాడు

యెరూషలేము, దాదాపు పస్కా పండుగ సమయంలో, ఏప్రిల్ (27వ సంవత్సరం)

     

2:13-25

యేసు నీకొదేముకు బోధిస్తాడు

       

3:1-21

యేసు మరియు బాప్తిస్మం ఇచ్చు యోహాను చేసిన బాప్తిస్మ పరిచర్య

       

3:22-24

బాప్తిస్మం ఇచ్చు యోహాను యేసు గురించి చెబుతాడు

       

3:25-36

 

మొదటి సంవత్సరం ముగింపు

హేరోదు యోహానును చెరశాలలో పెట్టాడు†

డిసెంబర్? (27వ సంవత్సరం) (యోహాను 4:35 చూడండి)

4:12a

1:14a

3:19-20

(3:24)

యేసు గలిలయకు బయలుదేరాడు

       

4:1-3

సమరయ స్త్రీ

సమరియలోని సుఖార (యేసు 2 రోజులు ఉంటాడు)   

     

4:4-42

 

 

గొప్ప

గలిలయ

పరిచర్య

ప్రారంభం

యేసు గలిలయకు వస్తాడు†

గలిలయ                                                                  

4:12b

1:14b

4:14-15

4:43-45

యేసు ఒక అధికారి కుమారుడిని స్వస్థపరుస్తాడు

గలిలయలోని కానా

     

4:46-54

యేసు కపెర్నహూంలో స్థిరపడ్డాడు

కపెర్నహూం (28వ సంవత్సరానికి ముందు?)

4:13-16

     

యేసు దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించడం ప్రారంభిస్తాడు

 

4:17

1:14c-15

   

నజరేతులో తిరస్కరణ

నజరేతు, విశ్రాంతి దినమున

   

4:16-30

 

నలుగురు మత్స్యకారుల అధికారిక పిలుపు

గలిలయ సముద్రం (గెన్నేసరేతు  సరస్సు)

4:18-22

1:16-20

[5:1-11]

 

యేసు అపవిత్రాత్మగలవానిని స్వస్థపరుస్తాడు

కపెర్నహూం, విశ్రాంతి దినమున

 

1:21-28

4:31-37

 

యేసు పేతురు అత్తగారిని, ఇతరులను  స్వస్థపరుస్తాడు

కపెర్నహూం, అదే రోజున

8:14-17

1:29-34

4:38-41

 

యేసు ఏకాంత ప్రదేశంలో ప్రార్థిస్తాడు

మరుసటి రోజున, ఏకాంత ప్రదేశం

 

1:35-38

4:42-43

 

యేసు గలిలయ అంతటా ప్రయాణిస్తాడు

గలిలయ గ్రామాలు (మార్కు 1:38)

4:23-25

1:39

4:44

 

నలుగురి మత్స్యకారుల పిలుపు నిర్థారించబడింది

గెన్నేసరేతు  సరస్సు (గలిలయ సముద్రం)

[4:18-22]

[1:16-20]

5:1-11 5

 

యేసు కుష్ఠురోగిని స్వస్థపరుస్తాడు

పట్టణాలలో ఒకటి (లూకా 5:12)

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

యేసు పక్షవాతంగలవానిని స్వస్థపరుస్తాడు

కపెర్నహూం, కొన్ని రోజుల తరువాత (మార్క్ 2: 1)

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

యేసు మత్తయిని (లేవీని)  పిలుస్తాడు

గలిలయ సముద్రం (గెన్నేసరేతు  సరస్సు)

9:9-13

2:13-17

5:27-32

 

యోహాను శిష్యులు ఉపవాసం గురించి అడుగుతారు †

(యోహాను ఇంకా జైలులో ఉన్నాడు)

9:14-17

2:18-22

5:33-39

 

 

యేసు పరిచర్య యొక్క రెండవ సంవత్సరం (ప్రజాదరణ పొందిన సంవత్సరం)

 

ఎప్పుడు మరియు ఎక్కడ

మత్తయి

మార్కు

లూకా

యోహాను

 

యేసు

పరిచర్యలో

రెండవ

పస్కా పండుగ 

ఆయన సబ్బాతు రోజున పక్షవాతంగలవానిని స్వస్థపరుస్తాడు

ఏప్రిల్? (28వ సంవత్సరం), యెరూషలేము, బెతేస్థ కోనేరు

     

5:1-47

శిష్యులు విశ్రాంతి దినమున వెన్నులు త్రుంచి తిన్నారు

గలిలయకు మళ్ళీ వచ్చాడు, ఏప్రిల్ / మే (పండిన బార్లీ లేదా గోధుమ) 6

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

యేసు విశ్రాంతి దినమున స్వస్థపరుస్తాడు

 

12:9-14

3:1-6

6:6-11

 

యేసు ఇంకొందరిని స్వస్థపరుస్తాడు

గెన్నేసరేతు  సరస్సు (గలిలయ సముద్రం)

12:15-21

3:7-12

   

యేసు 12 మంది అపొస్తలులను ఎన్నుకుంటాడు

సరస్సు దగ్గర ఒక పర్వతం

 

3:13-19

6:12-16

 

 

 

 

 

కొండ మీది

ప్రసంగం:

 

మొదటి

ఉపదేశం

 

ఒక జనసమూహం కూడి యేసు వద్దకు వచ్చింది

అదే కొండపై ఉన్న మైదానం వద్ద

5:1a

 

6:17-19

 

ధన్యతలు

 

5:1b-12

 

6:20-23

 

శ్రమలు

     

6:24-26

 

“మీరు లోకానికి ఉప్పైయున్నారు”

 

5:13

[9:50]

[14:34-35]

 

“మీరు లోకానికి వెలుగైయున్నారు”

 

5:14-16

     

ధర్మశాస్త్రము యొక్క నెరవేర్పు

 

5:17-37

     

కంటికి కన్ను

 

5:38-42

 

6:27-31

 

“మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి”

 

5:43-48

 

6:32-36

 

అక్కరలో ఉన్నవారికి ఇవ్వడం

 

6:1-4

     

పరలోక ప్రార్థన

 

6:5-8

     

ప్రభువు యొక్క ప్రార్థన

 

6:9-15

 

[11:1-4]

 

ఉపవాసం

 

6:16-18

     

పరలోక ధనం

 

6:19-21

 

[12:32-34]

 

దేహమునకు దీపం

 

6:22-23

 

[11:33-36]

 

ఇద్దరు యజమానులకు ఎవరూ దాసులుగా లేరు

 

6:24

     

చింతించకండి

 

6:25-34

 

[12:22-31]

 

ఇతరులను తీర్పు తీర్చడం

 

7:1-5

 

6:37-42

 

ముత్యాలను పందులకు విసరవద్దు

 

7:6

     

అడగుడి మీకివ్వబడును

 

7:7-11

 

[11:5-13]

 

బంగారు నియమం

 

7:12

     

రెండు ద్వారాలు

 

7:13-14

 

[13:23-30]

 

ఒక చెట్టు మరియు దాని ఫలం

 

7:15-23

 

6:43-45

 

తెలివైన మరియు మూర్ఖమైన నిర్మాణకులు

 

7:24-27

 

6:46-49

 

జనం ఆశ్చర్యపోయారు

 

7:28-29

     

 

పరిచర్య

కొనసాగింపు

యేసు ఒక శతాధిపతి యొక్క బానిసను స్వస్థపరుస్తాడు

కపెర్నహూము

8:5-13

 

7:1-10

 

యేసు ఒక వితంతువు కుమారుడిని లేపుతాడు

నాయిను

   

7:11-17

 

యేసు మరియు బాప్తిస్మం ఇచ్చు యోహాను †

(యోహాను ఇంకా చెరశాలలోనే ఉన్నాడు)

11:2-19

 

7:18-35

 

పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ యేసును  అభిషేకించింది

     

7:36-50

 

యేసు ప్రయాణం

గలిలయ

   

8:1-3

 

యేసు మరియు బయల్జెబూలు

కపెర్నహూము

12:22-30

3:20-27

11:14-23              

 

పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా దైవదూషణ

 

12:31-37

3:28-30

   

యోనాను గూర్చిన సూచక క్రియ

 

12:38-42

 

11:29-32

 

తాత్కాలిక సంస్కరణ

 

12:43-45

 

11:24-28

 

నా సహోదరులు ఎవరు?

 

12:46-50

3:31-35

8:19-21

 

శరీరం యొక్క దీపం

 

[6:22-23]

 

11:33-36

 

ఆరు శ్రమలు

     

11:37-54

 

 

 

ఉపమానాలు:

 

పరలోక

రాజ్యం

యొక్క

ఉపదేశం

విత్తువాడు

గెన్నేసరేతు సరస్సు పక్కన

13:1-23

4:1-20

8:4-15

 

కలుపు మొక్కలు (గురుగులు)

 

13:24-30

     

దీపం

   

4:21-25

8:16-18

 

పెరిగే విత్తనం

   

4:26-29

   

ఆవగింజ

 

13:31-32

4:30-32

[13:18-19]7

 

పుల్లని పిండి 

 

13:33

 

[13:20-21]

 

గురుగులను గూర్చిన ఉపమాన భావం

 

13:36-43

     

దాచబడిన ధనం

 

13:44

     

ముత్యం

 

13:45-46

     

చేపల వల

 

13:47-52

     

ప్రవచనాల నెరవేర్పుగా ఉపమానాలు

 

13:34-35

4:33-34

   

 

 

అద్భుతాలు

యేసును వెంబడించటానికి చెల్లించాల్సిన వెల

 

8:18-22

 

9:57-62

 

యేసు తుఫానును శాంతపరుస్తాడు

గెన్నేసరేతు  సరస్సు (గలిలయ సముద్రం)

8:23-27

4:35-41

8:22-25

 

యేసు దెయ్యాలు పట్టిన ఇద్దరు మనుషులను స్వస్థపరుస్తాడు

గెరాస

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

చనిపోయిన అమ్మాయి

కపెర్నహూము

9:18-19

5:21-24a

8:40-42

 

రక్తస్రావముగల స్త్రీ

 

9:20-22

5:24b-34

8:43-48

 

యేసు చనిపోయిన యాయీరు కుమార్తెను బ్రతికించాడు 

 

9:23-26

5:35-43

8:49-56

 

యేసు ఇద్దరు గ్రుడ్డివారిని స్వస్థపరుస్తాడు

 

9:27-31

     

యేసు మూగమనిషిని స్వస్థపరుస్తాడు

 

9:32-34

     

యేసు తన స్వదేశంలో మళ్ళీ తిరస్కరించబడ్డాడు

నజరేతు, విశ్రాంతి దినమున

13:53-58                

6:1-6a

   

 

పన్నెండుమంది అపోస్తలులను పరిచర్యకు పంపించడము:

 

పంపించినపుడు చేసిన ఉపదేశం

పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు

“సమస్త పట్టణములయందును,గ్రామములయందును” / “చుట్టుపక్కలనున్న గ్రామమలు”

9:35-38

6:6b

   

యేసు పన్నెండు మందిని పిలుస్తాడు

కపెర్నహూము?

10:1-4

6:7

9:1-2

 

యేసు అపొస్తలులకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు

 

10:5-15

6:8-11

9:3-5

 

వివేకులే కానీ నిష్కపటులు కూడా

 

10:16-33

 

[12:1-12]

 

సంఘర్షణ మరియు త్యాగం

 

10:34-38

 

[12:49-53]

 

యేసు నిమిత్తం ప్రాణాలు పొగొట్టుకున్నవారు దానిని దక్కించుకుంటారు

 

10:39

 

[17:33]

 

“మిమ్మును చేర్చుకొనువాడు నన్ను చేర్చుకొనును”

 

10:40-42

     

 అపొస్తలులు పంపబడ్డారు

 

11:1

6:12-13

9:6

 

యోహాను

మరణం

బాప్తిస్మము ఇచ్చు యోహాను యొక్క మరణం †

మకీరస్/మకారస్ (29వ సంవత్సర ప్రారంభములో?)

14:3-12

6:17-29

(9:9)

 

హేరోదు యేసు గురించి ఆశ్చర్యపోయాడు

పెరియా

14:1-2

6:14-16        

9:7-9

 

 

యేసు పరిచర్య యొక్క మూడవ సంవత్సరం (ప్రతికూల  సంవత్సరం)

 

ఎప్పుడు మరియు ఎక్కడ

మత్తయి

మార్కు

లూకా

యోహాను

 

జనసమూహం మరియు అద్భుతాలు 

(యేసు

పరిచర్యలో

మూడవ

పస్కా పండుగ )

అపొస్తలులు తిరిగి వస్తారు

కపెర్నహూము?

 

6:30

9:10a

 

యేసు ఏకాంత ప్రదేశానికి పడవలో వెళ్ళాడు

బేత్సయిదా దగ్గర (లూకా 9:10), దానికి దక్షిణంగా?

14:13a

6:31-32

9:10b

6:1

జనసమూహం అనుసరిస్తుంది

 

14:13b

6:33

9:11a

6:2

యేసు ప్రజలకు బోధిస్తాడు మరియు స్వస్థపరుస్తాడు

ఒక కొండపై ( యోహాను 6: 3), దాదాపు పస్కా పండుగ సమయంలో, ఏప్రిల్ (29వ సంవత్సరం)

14:14

6:34

9:11b

6:3-4

యేసు ఐదువేల మందికి ఆహారం పెట్టాడు

సాయంత్రం వరకు, “పచ్చిక మీద’’ (మార్కు 6:39)8

14:15-21

6:35-44

9:12-17

6:5-13

తనను ప్రజలు రాజుగా చేస్తామనటాన్ని యేసు తిరస్కరించాడు

       

6:14-15

యేసు శిష్యులను పడవ ద్వారా పంపివేస్తాడు

 

14:22a

6:45a

 

6:16-17a

యేసు జనసమూహాలను పంపివేశాడు

 

14:22b

6:45b

   

యేసు ప్రార్థన చేయడానికి కొండకు వెళ్తాడు

 

14:23a

6:46

   

సాయంత్రం శిష్యులు కష్టపడతారు

సాయంత్రం

14:23b-24

6:47-48a

 

6:17b-18

యేసు నీటి మీద నడుస్తాడు

నాల్గవ గడియ, ఉదయం 3 గంటల తరువాత.

14:25-26

6:48b-50a

 

6:19

“భయపడకుడి”

 

14:27

6:50b

 

6:20

పేతురు నీటి మీద నడుస్తాడు

 

14:28-31

     

యేసు తుఫానును శాంతింపజేసి పడవలోకి ప్రవేశిస్తాడు

 

14:32-33

6:51-52

 

6:21

గెన్నేసరేతులో అద్భుతాలు

గెన్నేసరేతు పట్టణం

14:34-36

6:53-56

   

జీవాహారం

కపెర్నహూము, మరుసటి రోజు

     

6:22-71

యేసు మనుష్యుల సంప్రదాయాలను ఖండించాడు

 

15:1-9

7:1-13

   

నిజమైన అపవిత్రత

 

15:10-20

7:14-23

   

గొప్ప గలిలయ పరిచర్య యొక్క ముగింపు9

       

7:1

 

గలిలయ

మరియు

పరిసర

ప్రాంతాలలో

ప్రయాణం

కనానీయు స్త్రీ

తూరు మరియు సీదోను 

15:21-28

7:24-30

   

యేసు చెవిటి మరియు మూగ మనిషిని (మరియు ఇతరులను) నయం చేస్తాడు

గలిలయ సముద్రం, ఆగ్నేయ తీరం (దేకపోలి)

15:29-31

7:31-37

   

యేసు నాలుగువేలమందికి ఆహారం పెట్టాడు

తూరు మరియు సీదోను  నుండి బయలుదేరిన 3 రోజుల తరువాత

15:32-39

8:1-10

   

ఒక సూచన కోసం అడగడం

దల్మనూత / మగదను / మగ్దల

16:1-4

8:11-13

   

యూదానాయకుల గురించి హెచ్చరికలు

 

16:5-12

8:14-21

   

బేత్సయిదా సమీపంలో గ్రుడ్డివాడు

బేత్సయిదా

 

8:22-26

   

 

 

అంతం కొరకు

అపొస్తలుల

సిద్ధపాటు

పేతురు యొక్క ఒప్పుకోలు

కైజేరియా ఫిలిప్పీ

16:13-20

8:27-30

9:18-20

 

యేసు తన మరణాన్ని ముందుగానే ప్రకటించాడు

 

16:21-23

8:31-33

9:21-22

 

నిజమైన శిష్యత్వం

 

16:24-27

8:34-38

9:23-26

 

దేవుని రాజ్యం త్వరలో వస్తుంది

 

16:28

9:1

9:27

 

రూపాంతరము

6 రోజుల తరువాత (మత్త. 17: 1, మార్కు 9: 2), హెర్మోను పర్వతం?

17:1-9

9:2-10

9:28-36

 

ఏలీయా మరియు బాప్తిస్మము ఇచ్చు యోహాను

 

17:10-13

9:11-13

   

యేసు మూగదయ్యము పట్టిన ఒకనిని స్వస్థపరుస్తాడు

మరుసటి రోజు (లూకా 9:37), పర్వతం దగ్గర

17:14-18

9:14-29

9:37-43a

 

ఆవగింజంత విశ్వాసం

 

17:19-21

 

[17:5-6]

 

యేసు తన మరణాన్ని మరల ప్రకటించాడు

గలిలయ

17:22-23

9:30-32

9:43b-45

 

చేప నుండి నాణెం

కపెర్నహూము

17:24-27

     

 

 

సంఘం గురించి

ఉపదేశం

పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు

 

18:1-2

9:33-36

9:46-47

 

చిన్నబిడ్డ వంటివారు అవ్వండి

 

18:3-4

     

విశ్వాసిని చేర్చుకోవడం

 

18:5

9:37

9:48

 

యేసు నామములో కార్యాలు10

   

9:38-41

9:49-50

 

విశ్వాసిని అభ్యంతరచడం

 

18:6-7

9:42

[17:1-2]

 

శోధనను గురించి హెచ్చరిక

 

18:8-9

9:43-50

   

తప్పిపోయిన గొర్రె యొక్క ఉపమానం

 

18:10-14

 

[15:1-7]

 

సంఘములో క్రమశిక్షణ

 

18:15-17

     

యేసు అపొస్తలులకు అధికారం ఇస్తాడు

 

18:18-20

     

క్షమాపణ

 

18:21-22

 

[17:3-4]

 

రుణపడి ఉన్న దాసుల ఉపమానము

 

18:23-35

     

 

యెరూషలేములో 

పర్ణశాలల పండుగ 

యేసు సోదరులు

కపెర్నహూము, సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ (29వ సంవత్సరం)

     

7:2-9

యేసు రహస్యంగా విందుకు వెళ్తాడు

యెరూషలేము

     

7:10-13

యేసు గురించి వివాదం

       

7:14-52

వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన  స్త్రీ

ఆలయంలో

     

7:53, 8:11

వివిధ బోధలు

       

8:12-59

గ్రుడ్డివాడిగా పుట్టిన మనిషిని స్వస్థపరుస్తాడు

ఒక విశ్రాంతి(సబ్బాత్) దినమున

     

9:1, 10:21

 

 

గలిలయ నుండి యూదాకు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు పరిచర్య

యేసు గలిలయను విడిచిపెట్టాడు

 

19:1a

10:1a

9:51

 

కుష్ఠురోగంతో ఉన్న పదిమందిని యేసు స్వస్థపరిచాడు

గలిలయ సమరియల మధ్య సరిహద్దు

   

17:11-19

 

సమరియుల యొక్క వ్యతిరేకత

సమరియ

   

9:52-56

 

యేసు డెబ్బై రెండు మందిని పరిచర్యకు పంపుతాడు

(ప్రదేశం తెలియదు, గలిలయ కాదు)

11:20-24

 

10:1-16

 

డెబ్బై రెండు మంది తిరిగి వస్తారు

     

10:17-20

 

దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత

 

11:25-27

 

10:21-24

 

“నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును”

 

11:28-30       

     

మంచి సమరయుని ఉపమానం

     

10:25-37

 

మరియ మార్తలతో యేసు

యెరూషలేము దగ్గర బేతనీయ

   

10:38-42

 

ప్రభువు ప్రార్థన

“ఒక చోట”, బహుశా యెరూషలేము చుట్టుపక్కల

[6:9-15]

 

11:1-4

 

అడుగుడి ఇవ్వబడును

 

[7:7-11]

 

11:5-13

 

యెరూషలేములో

 ప్రతిష్ఠిత పండుగ (హనుక్కా) †

యెరూషలేము, నవంబర్ లేదా డిసెంబర్ (29వ సంవత్సరం)

     

10:22-39

 

 

 

పెరియాలోని పరిచర్య

పెరియాకు ప్రయాణం

పెరియా

19:1b-2

10:1b

 

10:40-42

హెచ్చరికలు మరియు ప్రోత్సాహకాలు

 

[10:16-33]

 

12:1-12

 

ధనవంతుడైన మూర్ఖుని ఉపమానం

     

12:13-21

 

చింతించకండి

 

[6:25-34]

 

12:22-31

 

పరలోకంలో నిధి

 

[6:19-21]

 

12:32-34

 

మెలకువ

     

12:35-48

 

సమాధానం కాదు విభజన

 

[10:34-38]

 

12:49-53

 

కాలముల వివరణ

     

12:54-59

 

మారుమనస్సు పొందకపోతే నశిస్తారు

     

13:1-9

 

యేసు విశ్రాంతి దినమున నడుము వంగిపోయిన స్త్రీని స్వస్థపరిచాడు

ఒక విశ్రాంతి(సబ్బాతు) దినమున సమాజమందిరంలో

   

13:10-17

 

ఆవగింజ ఉపమానం

 

[13:31-32]

[4:30-32]

13:18-197

 

పులిసిన పిండిని గూర్చిన ఉపమానం

 

[13:33]

 

13:20-21

 

యేసు యెరూషలేము వైపు బయలుదేరాడు

పట్టణాలు & గ్రామాలు, యెరూషలేం వైపు 

   

13:22

 

ఇరుకైన ద్వారము

 

[7:13-14]

 

13:23-30

 

యేసు హేరోదు గురించి హెచ్చరించాడు

     

13:31-33

 

ఒక పరిసయ్యుని ఇంట్లో యేసు

ఒక విశ్రాంతి(సబ్బాతు) దినమున

   

14:1-14

 

గొప్ప విందు యొక్క ఉపమానం

     

14:15-24

 

యేసును వెంబడించటానికి చెల్లించాల్సిన వెల

     

14:25-33

 

సారము లేని ఉప్పు పనికిరానిది

 

[5:13]

[9:50]

14:34-35

 

తప్పిపోయిన గొర్రె యొక్క ఉపమానం

 

[18:10-14]

 

15:1-7

 

పోగొట్టుకున్న నాణెం యొక్క ఉపమానం

     

15:8-10

 

తప్పిపోయిన కుమారుని  ఉపమానం

     

15:11-32

 

తెలివిగల గృహనిర్వాహకుని ఉపమానం

     

16:1-15

 

ఇంకొన్ని బోధనలు

     

16:16-18

 

ధనవంతుడు మరియు లాజరు

     

16:19-31

 

విశ్వాసి పాపము చేయడానికి కారణమవ్వటం

 

[18:6-7]

[9:42]

17:1-2

 

క్షమాపణ

 

[18:21-22]

 

17:3-4

 

ఆవగింజ వంటి విశ్వాసం

 

[17:19-21]

 

17:5-6

 

నిష్ప్రయోజకులైన దాసులు

     

17:7-10

 

దేవుని రాజ్యం యొక్క రాకడ

 

[24:23-27]

[13:21-23]

17:20-25

 

నోవాహు దినములలో వలె

 

[24:37-39]

 

17:26-27

 

లోతు దినములలో వలె

     

17:28-32

 

యేసు నిమిత్తం ప్రాణమును పోగొట్టుకొనేవాడు దాన్ని దక్కించుకుంటాడు

 

[10:39]

 

17:33

 

కొంతమంది కొనిపోబడతారు, కొందరు విడచిపెట్టబడతారు

 

[24:40-43]

 

17:34-36

 

పీనుగు - గద్దలు

 

[24:28]

 

17:37

 

పట్టువిడవని వితంతువు యొక్క ఉపమానం

     

18:1-8

 

పరిసయ్యుడు మరియు సుంకరి ఉపమానం

     

18:9-14

 

లాజరును లేపడానికి యూదయకు తిరిగి వెళ్లడం

లాజరు అనారోగ్యంతో ఉన్నాడని యేసు విన్నాడు

పెరియా

     

11:1-16

యేసు లాజరును లేపుతాడు

యెరూషలేము దగ్గర బేతనీయ

     

11:17-53

యేసు అప్పటినుండి యూదులలో బహిరంగంగా సంచరించలేదు

ఎఫ్రాయిము

     

11:54

 

చివరి ప్రయాణం

విడాకులు

(బహుశా ఇది కూడా పెరియాలోనే అయ్యుండొచ్చు)

19:3-12

10:2-12

   

యేసు పిల్లలను ఆశీర్వదిస్తాడు

 

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

ధనవంతుడైన యువకుడు

 

19:16-22

10:17-22

18:18-23

 

ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించటం

 

19:23-26

10:23-27

18:24-27

 

సువార్త నిమిత్తం నష్టపోవటం

 

19:27-30

10:28-31

18:28-30

 

ద్రాక్షతోటలోని పనివారి  ఉపమానం

 

20:1-16

     

యేసు తన మరణాన్ని మళ్ళీ ప్రకటించాడు

యెరూషలేముకు వైపుకు వెళ్ళే రహదారిపై

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

యాకోబు, యోహానుల తల్లి

 

20:20-23

10:35-40

   

తగ్గింపు

 

20:24-28

10:41-45

   

యేసు గ్రుడ్డి బర్తిమయియను, మరొకరిని స్వస్థపరిచాడు

యెరికో

20:29-34

10:46-52

18:35-4311

 

జక్కయ్య యేసు దగ్గరకు వస్తాడు

     

19:1-10

 

పది మినాల  ఉపమానం

     

19:11-27

 

యేసు యెరూషలేము వైపు వెళ్తాడు

     

19:28

 
 

యేసును ఖైదు చేయాలనే కుట్ర

యెరూషలేము, ఏప్రిల్, పస్కాకు పండుగకు కొంత సమయం ముందు (30వ సంవత్సరం)

     

11:55-57

 

యేసు పరిచర్యలోని చివరి వారం

(మందపాటి గీత: కొత్త రోజు) & (మందపాటి ఎరుపు గీత: వచనం క్రొత్త రోజును సూచిస్తుంది)

 

ఎప్పుడు మరియు ఎక్కడ

మత్తయి

మార్కు

లూకా

యోహాను

పస్కా పండుగకు 6 రోజుల ముందు

మరియ యేసును అభిషేకించింది12

బేతనీయ, పస్కా పండుగకు 6 రోజుల ముందు †

26:6-13

14:3-9

 

12:1-8

లాజరును చంపే ప్రణాళిక

       

12:9-11

 

 

ఆ మరుసటి రోజు

ప్రజలు యేసును కలవడానికి వస్తారు

 

     

12:12-13

గాడిద పిల్ల కోసం యేసు తన శిష్యులను పంపుతాడు

ఒలీవ పర్వతాన్ని దాటాక

21:1-7

11:1-7

19:29-35

12:14-16

విజయోత్సవ ప్రవేశం

యెరూషలేము

21:8-9

11:8-10

19:36-40

 

యెరూషలేము నాశనాన్ని ఉహించాడు

     

19:41-44

 

యేసు గుర్తించబడ్డాడు

 

21:10-11

   

12:17-19

యేసు బేతనీయకు తిరిగి వెళ్ళాడు

బేతనీయ

21:17

11:11

   

 

 

 మరుసటి రోజు 

ఫలములు లేని అంజూరపు చెట్టు

మార్గం మధ్యలో

21:18-19a

11:12-14

   

యేసు దేవాలయాన్ని ఖాళీ చేశాడు

యెరూషలేములోని ఆలయంలో

21:12-13

11:15-17

19:45-46

 

యేసు శత్రువులు వారి కుట్రను కొనసాగిస్తున్నారు

   

11:18

19:47-48

 

పిల్లలు యేసును స్తుతిస్తారు

 

21:14-16

     

యేసు తన శిష్యులతో పట్టణములో నుండి బయటకు వెళ్ళాడు

ఎక్కడికి??

 

11:19

   

రోజువారీ దినచర్య, ఉదయం మరియు సాయంత్రం

     

(21:37-38)

 

 

 

 ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం

అంజూరపు చెట్టు ఎండిపోతుంది

మార్గం మధ్యలో

21:19b-22

11:20-26

   

యేసు యొక్క అధికారం ప్రశ్నించబడింది

యెరూషలేములో

21:23-27

11:27-33

20:1-8

 

ఇద్దరు కుమారుల ఉపమానం

 

21:28-32

     

పంటకాపుల ఉపమానం

 

21:33-41

12:1-9

20:9-16

 

కట్టువారు తిరస్కరించిన రాయి

 

21:42-44

12:10-11

20:17-18

 

మతనాయకులు అభ్యంతరపడ్డారు

 

21:45-46

12:12

20:19

 

వివాహ విందు యొక్క ఉపమానం

 

22:1-14

     

పన్నుల గురించి ప్రశ్న

 

22:15-22

12:13-17

20:20-26

 

పునరుత్థానం గురించి ప్రశ్న

 

22:23-33

12:18-27

20:27-38

 

ముఖ్యమైనది మరియు మొదటిది ఐన ఆజ్ఞ

 

22:34-40

12:28-34

20:39-40

 

క్రీస్తు ఎవరి కుమారుడు?

 

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

యేసు అహంకారాన్ని ఖండించాడు

 

23:1-12

12:38-40

20:45-47

 

ఏడు శ్రమలు

 

23:13-36

     

యెరూషలేము గురించి యేసు విలపించాడు

 

23:37-39

 

13:34-35 13

 

పేద వితంతువు యొక్క ఉదాహరణ

   

12:41-44

21:1-4

 

 

 

యుగసమాప్తి గురించిన బోధన:

 

ఒలీవకొండ మీది ప్రసంగం

ఆలయం నాశనమవుతుంది

ఆలయం విడిచి బయటకు వస్తున్నపుడు

24:1-2

13:1-2

21:5-6

 

శిష్యులు ప్రశ్నలు అడుగుతారు

 

24:3

13:3-4

21:7

 

“ఎవడును మిమ్మును మోసపరచకుండ చూచుకొనుడి”

 

24:4-5

13:5-6

21:8

 

యుద్ధాలు మరియు హింస

 

24:6-14

13:7-13

21:9-19

 

హేయవస్తువు మరియు శ్రమ

 

24:15-22

13:14-20

21:20-24

 

అబద్ధ క్రీస్తులు

 

24:23-27

13:21-23

[17:20-25]

 

పీనుగు మరియు గద్దలు

 

24:28

 

[17:37]

 

మనుష్యకుమారుని రాక

 

24:29-31

13:24-27

21:25-28

 

అంజూరపు చెట్టు యొక్క పాఠం

 

24:32-35

13:28-31

21:29-33

 

ఆ దినము లేదా గడియ ఎవరికీ తెలియదు

 

24:36

13:32

   

నోవాహు దినములలో వలె

 

24:37-39

 

[17:26-27]

 

కొంతమంది తీసుకొనిపోబడతారు, కొందరు విడచిపెట్టబడతారు

 

24:40-43

 

[17:34-36]

 

మెలకువగా ఉండటం

 

24:44-51

13:33-37

21:34-36

 

పదిమంది కన్యకల  ఉపమానం